SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2016

Majątek Muzeum Warszawy
Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2016 roku.
Opis Wartość
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 3 192 222,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42 039 798,85 zł
Urządzenia techniczne, maszyny 4 799 109,82 zł
Środki transportu 372 659,47 zł
Pozostałe środki trwałe 12 613 441,36 zł
Razem środki trwałe 63 017 231,50 zł
Wartości niematerialne i prawne 328 998,72 zł
Razem majątek trwały 63 346 230,22 zł

Bilans 2016
Informacja dodatkowa 2016
Załączniki do informacji dodatkowej 2016
Zatwierdzenie sprawozdania 2016

2015

Majątek Muzeum Warszawy
Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2015 roku.
Opis Wartość
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 3 192 222,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 43 369 871,44 zł
Urządzenia techniczne, maszyny 4 048 856,35 zł
Środki transportu 31 941,96 zł
Pozostałe środki trwałe 8 853 983,65 zł
Razem środki trwałe 59 496 875,40 zł
Wartości niematerialne i prawne 254 475,38 zł
Razem majątek trwały 59 751 350,78 zł

Bilans 2015.pdf
Informacja dodatkowa SF 2015.pdf
Załączniki do informacji dodatkowej SF 2015.pdf
Zatwierdzenie SF za 2015.pdf
Zatwierdzenie SF za 2015 – załącznik.pdf

2014

Majątek Muzeum Warszawy
Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2014 roku.
Opis Wartość
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 3 192 222,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40 874 548,70 zł
Urządzenia techniczne, maszyny 4 137 325,84 zł
Środki transportu 13 710,01 zł
Pozostałe środki trwałe 7 785 183,51 zł
Razem środki trwałe 56 002 990,06 zł
Wartości niematerialne i prawne 286 163,45 zł
Razem majątek trwały 56 289 153,51 zł

Sprawozdanie Finansowe 2014.pdf
Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego 2014.pdf
Załączniki do informacji dodatkowej 2014.pdf
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta 2014.pdf
Pismo BK zatwierdzenie SF za 2014.pdf

2013

Majątek Muzeum Warszawy
Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2013 roku.
Opis Wartość
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 3 192 222,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21 652 733,20 zł
Urządzenia techniczne, maszyny 2 262 793,55 zł
Środki transportu 39 334,33 zł
Pozostałe środki trwałe 6 859 040,71 zł
Razem środki trwałe 34 006 123,79 zł
Wartości niematerialne i prawne 297 939,15 zł
Razem majątek trwały 34 304 062,94 zł

Sprawozdanie Finansowe 2013.pdf
Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego 2013.pdf
Załączniki do informacji dodatkowej 2013.pdf
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta – SF 2013.pdf
Pismo BK – zatwierdzenie SF za 2013.pdf

 

2012

Majątek Muzeum Warszawy
Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2012 roku.
Opis Wartość
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 3 192 222,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 808 892,27 zł
Urządzenia techniczne, maszyny 1 482 651,93 zł
Środki transportu 64 958,65 zł
Pozostałe środki trwałe 6 540 799,24 zł
Razem środki trwałe 25 089 524,09 zł
Wartości niematerialne i prawne 2 160,00 zł
Razem majątek trwały 25 091 684,09 zł

Sprawozdanie Finansowe 2012.pdf
Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego 2012.pdf
Załączniki do informacji dodatkowej SF za 2012.pdf
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta SF za 2012.pdf
Pismo BK zatwierdzenie SF za 2012.pdf