WŁADZE

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
tel.: 22 596 67 00
fax.: 22 596 67 20
www.muzeumwarszawy.pl
e-mail: sekretariat@muzeumwarszawy.pl

Władze:
Dyrektor – Ewa Nekanda-Trepka
Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych – dr Jarosław Trybuś
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjnych – Artur Zbiegieni
Główny Księgowy – Krystyna Salamonik-Latos
Główny Inwentaryzator Zbiorów – Grzegorz Konsalik
Główny Konserwator Zbiorów – Robert Kołodziejski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjnych – Jarosław Skarżyński
p.o. Pełnomocnika Dyrektora Muzeum ds. Naukowo-Badawczych – dr Magdalena Wróblewska