ZASADY FUNKCJONOWANIA

2014

Zarządzenie nr 2014-55 ws. wprowadzenia Zakładowych Zasad Rachunkowości w Muzeum Warszawy.pdf
Zarządzenie nr 2014-54 ws. obowiązku elektronicznej rejestracji czasu pracy w Muzeum Warszawskiej Pragi.pdf
Zarządzenie nr 2014-48 ws wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Warszawy.pdf

Zarządzenie nr 2014-44 ws. wprowadzenie zmian do zarządzenia nr 27

Zarządzenie nr 2014-43 ws. powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Muzeum Warszawy.pdf
Zarządzenie nr 2014-42 ws. powołania komisji ds. wyceny zbioru wyrobów pracowni brązowniczo-grawerskiej.pdf
Zarządzenie nr 2014-41 ws. powołania komisji ds. sprzedaży samochodu służbowego Opel.pdf
Zarządzenie nr 2014-40 ws. wprowadzenia Regulaminu użytkowania telefonów w Muzeum Warszawy.pdf
Zarządzenie nr 2014-39 ws. zmiany zarządzenia nr 2014-35.pdf
Zarządzenie nr 2014-38 ws. zmiany zarządzenia nr 2014-34.pdf
Zarządzenie nr 2014-37 ws. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych powyżej progu stosowania ustawy – Prawa zamówień publicznych w Muzeum Warszawy.pdf
Zarządzenie nr 2014-36 ws. wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 27 będącego regulaminem postępowania przy zamawianiu dostaw, robót budowlanych lub usług, których wartość nie wymaga stosowania ustawy.pdf
Zarządzenie nr 2014-35 ws. powołania Komitetu Sterującego do realizacji projektu pt. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy, realizowany w ramach Programu.pdf
Zarządzenie nr 2014-34 ws. powołania zespołu zadaniowego projektu pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy, realizowany w ramach Programu.pdf
Zarządzenie nr 2014-33 ws. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej.pdf
Zarządzenie nr 2014-32 ws. powołania Komisji Przetargowej – Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Muzeum Warszawy.pdf
Zarządzenie-nr-2014-31-ws.-powołania-Komisji-do-przeprowadzenia-procedury-przejęcia-dokumentacji-w-tym-dokumentacji-osobowej-byłych-pracowników-Muzeum-i-przekazania-jej-do-Archiwum-Zakładowego.pdf
Zarządzenie-nr-2014-30-ws.-ustanowienia-dnia-bezpłatnego-wstępu-w-związku-z-narodowym-dniem-wolności.pdf
Zarządzenie-nr-2014-27-ws.-postępowania-przy-zamawianu-dostaw-robót-budowlanych-lub-usług.pdf
Zarządzenie-nr-2014-26-ws.-wprowadzenia-w-życie-procedury-gospodarki-magazynowej-procedury-sprzedażowej-oraz-odpowiedzialności-materialnej.pdf
Zarządzenie-nr-2014-24-ws.-powołania-Komisji-Przetargowej-do-przygotowania-i-przeprowadzenia-postępowania-o-udzielenie-zamówienia-publicznego-na-świadczenie-usługi-teleinformatycznej-dla-centrali-Muzeum.pdf
Zarządzenie-nr-2014-23-ws.-powołania-Komisji-Przetargowej-do-przygotowania-i-przeprowadzenia-postępowania-o-udzielenie-zamówienia-publicznego-na-świadczenie-usługi-ochorny-dla-Muzeum-Warszawskiej-Pragi.pdf
Zarządzenie-nr-2014-22-ws.-wprowadzenia-szczegółowych-zasad-i-warunków-podnoszenia-kwalifikacji-zawodowych-i-dokształcania-przez-pracowników.pdf
Zarządzenie-nr-2014-20-ws.-ustalenia-dni-wolnych-dla-pracowników.pdf
Zarządzenie-nr-2014-19-ws.-ustalenia-dni-i-godzin-otwarcia-ekspozycji-stałych-oraz-kina.pdf
Zarządzenie-nr-2014-14-ws.-wprowadzenia-wewnętrznej-polityki-antymobbingowej.pdf
Zarządzenie-nr-2014-12-ws.-wprowadzenia-regulaminu-przeprowadzania-naboru-kandydatów.pdf
Zarządzenie-nr-2014-06-ws.-ogłoszenia-skontrum-zbiorów-w-bibliotece-MHW.pdf
Zarządzenie-nr-2014-05-ws.-powołania-Komisji-ds.-materiałów-warsztatowych-Działu-Bibliografii.pdf
Zarządzenie-nr-2014-01-zmieniające-Zarządzenie-nr-2013-25-ws.-ustalenia-cen-biletów-wstępu.pdf