BIOGRAFIA WARSZAWY

Architekci, urbaniści, konserwatorzy i historycy stworzą Biografię Warszawy.

W grudniu 2013 r. wystartował cykl konferencji naukowych, zainicjowany przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, dotyczący reprezentacyjnych przestrzeni publicznych stolicy. Pierwszą omawianą częścią miasta był plac Teatralny.

Do udziału w interdyscyplinarnej konferencji zaproszone zostały uznane autorytety z najważniejszych ośrodków naukowych miasta oraz organizacji zajmujących się ochroną zabytków i przestrzenią publiczną.

Konferencji naukowej Biografia Warszawy towarzyszy program wydarzeń skierowany do mieszkańców stolicy. Jednym z nich są spacery po na co dzień zamkniętych instytucjach, obiektach i miejscach. W październiku br. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy wraz z Teatrem Wielkim-Operą Narodową zaprosiły chętnych na spacer po zakamarkach Teatru Wielkiego. W programie pojawią się wkrótce kolejne ciekawe miejsca, o których będziemy informować.

Strona internetowa projektu

Wejdź

Profil facebook projektu

Wejdź