DOFINANSOWANE PROJEKTY

Archeologia dawnej Warszawy

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych”, na przygotowanie i wydanie do końca 2013 r. – 2. i 3. tomu publikacji serii wydawniczej MHW pt. „Archeologia dawnej Warszawy”.

Zawartość tomów to kompleksowe opracowanie wyników badań archeologicznych i architektonicznych dotyczących dziejów średniowiecznej i nowożytnej Warszawy. Bazą opracowania będą materiały zabytkowe i dokumentacja badań zgromadzona w zbiorach archiwalnych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy oraz innych instytucji zajmujących się -badaniami archeologicznymi i architektonicznymi Warszawy. W ramach zadania zostaną wydane dwa tomy zawierające teksty opracowania, ilustracje w postaci planów i tablic z materiałem zabytkowym.

Publikacja pozwoli na realizację jednego z głównych celów badań naukowych, jakim jest, poza gromadzeniem i dokumentowaniem śladów przeszłości Warszawy, także upowszechnianie i przybliżanie tej wiedzy środowisku naukowemu i innym zainteresowanym osobom. Publikacja zostanie przygotowana w wersji polsko-angielskiej w nakładzie po 300 egzemplarzy każdy tom.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet, Ochrona zabytków archeologicznych, II i III tomu publikacji serii wydawniczej MHW Archeologia dawnej Warszawy.

mkdin

Portrety Fergusonów Tepperów

W maju 2013 r. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy nabyło – dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zespół 9 portretów członków rodziny warszawskiego bankiera, Piotra Fergussona-Teppera (1732-1794). Przedstawiają one: żonę bankiera – Marię Filipinę Tepper (1739-1792) z najmłodszym synem Ottonem Walterem, sześcioro dzieci bankiera oraz dwóch jego zięciów – Augusta Wilhelma Arndta i Józefa von Axta. Portrety zostały namalowane w 1780 r. na zamówienie Marii Filipiny Tepper przez berlińskiego pastelistę, Johanna Bardou, a następnie wysłane do Edynburga. Były darem żony bankiera dla jego stryjecznego brata, Waltera Fergusona, mieszkającego w Szkocji, z której pochodził ojciec bankiera. 

Obrazy, zachowane w dobrym stanie, po ponad 230 latach powróciły do Warszawy, aby wzbogacić galerię portretów osobistości warszawskich, znajdujących się w Muzeum Historycznym. Piotr Fergusson-Tepper był najbogatszym bankierem w Polsce w 2. połowie XVIII w., największym wierzycielem króla Stanisława Augusta. Należał do niego m.in. Pałac pod Czterem Wiatrami przy ulicy Długiej i Pałac Tepperów przy Miodowej.

Obrazy można oglądać od 3 grudnia 2013 r. do 2 lutego 2014 r. na wystawie w Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 (oddział Muzeum Historycznego).

Zakup kolekcji portretów rodziny Piotra Fergussona-Teppera do zbiorów MHW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kolekcje – priorytetu 4: „Kolekcje muzealne”.

mkdin

Bracia Łopieńscy – Tytani warszawskiego brązownictwa

Po 35 latach od pierwszej wystawy poświęconej braciom Łopieńskim, Muzeum Woli kontynuuje opowieść o mistrzach warszawskiego brązownictwa. Nowa wystawa poświęcona firmie, której renoma miała międzynarodowy wymiar, zbiega się z ważnym współczesnym trendem, powrotem do lokalności i rzemiosła, a także ze znaczącą przemianą w samym Muzeum Woli.

Historię Łopieńskich wszyscy znają, jednakże tylko zdawkowo. O dziejach związanej z Warszawą od czterech pokoleń rodziny wybitnych rzemieślników, przeczytać można zaledwie kilkanaście stron, gdyż dotąd nie ukazała się jeszcze poświęcona jej monografia. Stąd, bazując na niepublikowanych jeszcze materiałach archiwalnych, przedstawimy historię firmy możliwie szczegółowo. Jako jej ilustracja zaś posłużą najwybitniejsze dzieła z warsztatu Łopieńskich. Pochodzą one zarówno ze zbiorów muzealnych (np. wieniec ofiarowany Ignacemu Paderewskiemu), jak i prywatnych (Świst i Poświst, srebrna oprawa albumu rodziny Chłapowskich). Chcąc zaprezentować pełen obraz twórczości oraz różnorodność asortymentu wytwórni pokażemy także niepublikowane wcześniej archiwalne fotografie przedstawiające najbardziej interesujące wyroby z oferty handlowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu 2 – Wspieranie działań muzealnych.

mkdin