KONTAKT

Wyślij e-mail

14 + 5 =

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

tel. (+48) 22 596 67 00
fax (+48) 22 596 67 20

www.muzeumwarszawy.pl
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

 

Adres korespondencyjny:

Muzeum Warszawy
ul. Jezuicka 1/3
00-281 Warszawa

Sekretariat
tel. (+48) 22 596 67 00
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

 

Dział Edukacji
tel. (+48) 665 645 603
edukacja@muzeumwarszawy.pl

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych
tel. (+48) 22 596 67 04
zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl

Dział Promocji i Komunikacji
tel. (+48) 22 596 67 62
promocja@muzeumwarszawy.pl

Kancelaria
tel. (+48) 22 596 67 11
kancelaria@muzeumwarszawy.pl