PIWNICE STAROMIEJSKIE

Piwnice staromiejskie

Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 kwietnia 2015 roku w związku z rozpoczęciem prac remontowych piwnice staromiejskie są zamknięte dla zwiedzających.

 Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

norway_grants