Konkurs Dyplomy dla Warszawy

Niebawem rusza druga edycja konkursu „Dyplomy dla Warszawy”, w którym przyznawane będą nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy.

Konkurs, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy – instytucja kultury m.st. Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy współczesnym rozwojem stolicy. Pomysłodawcy liczą, że problemy i pomysły opisane w nadesłanych pracach będzie można wdrożyć podnosząc tym samym jakość życia w stolicy.

– Od dawna wykorzystujemy potencjał wyższych uczelni do rozwoju naszego miasta. Tym konkursem chcemy nagrodzić konkretne osoby, które wybierając temat swojej pracy dyplomowej, miały na myśli Warszawę – jej rozwój, przyszłość i tożsamość – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Warszawa i najróżniejsze aspekty jej rozwoju i dziejów od dawna znajdują się w centrum zainteresowania młodych badaczy. W latach 2000-2015 obroniono 1597 prace dyplomowe dotyczące Warszawy – średnio 100 prac rocznie. To ogromny potencjał i kopalnia pomysłów. Miasto szczególnie przygląda się i monitoruje dyplomy obronione w ośmiu najlepszych warszawskich szkołach wyższych ocenionych w rankingu Perspektyw. Z tymi placówkami chce pracować także przy konkursie „Dyplomy dla Warszawy”.

Organizatorzy liczą na dyplomy i rozprawy, które nie tylko będą miały wysoką wartość naukową i oryginalne ujęcie tematu, ale będą posiadały potencjał wdrożeniowy, czyli możliwość praktycznego zastosowania zbadanych i opisanych przez autora projektów, w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Na konkurs prace mogą nadsyłać autorzy, promotorzy lub uczelnie z siedzibą w Warszawie. Przyjmowane będą prace z zakresu wszelkich specjalności naukowych.

O wynikach konkursu zadecyduje Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele warszawskich uczelni, Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy.

Skład Kapituły w pierwszej edycji Konkursu:

 • Prof. Marek Bryx (Szkoła Głównej Handlowa)
 • Prof. Piotr Chmielewski (Akademia im. Leona Koźmińskiego)
 • Prof. Jolanta Choińska- Mika i dr Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Janusz Kostecki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Prof. Andrzej Lenart (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • Ewa Masny Askanas (Radna Miasta Stołecznego Warszawy)
 • Prof. Jerzy Paweł Nowacki (Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych)
 • Prof. Sylwiusz Retowski i dr Kinga Piber (Uniwersytet SWPS)
 • Andrzej Trzeciakowski (Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego)
 • Marcin Wojdat (Sekretarz Miasta)
 • dr Magdalena Wróblewska (Pełnomocnik Dyrektora ds. naukowo- badawczych)

Laureaci pierwszej edycji Konkursu w kategorii rozpraw doktorskich:

Nagrodę główną  w kategorii rozpraw doktorskich zdobyła Maja Skibińska za dysertację „Mebel miejski jako tworzywo krajobrazu kulturowego Warszawy” napisaną pod kierunkiem prof. Jeremiego Królikowskiego w Katedrze Sztuki Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyróżnienia zdobyli:

 • Kamil Kiełbasiński, Geologiczno- inżynierska i geofizyczna ocena zachowania się gruntów spoistych w przekroju doliny Wisły wzdłuż Trasy Siekierkowskiej w Warszawie pod wpływem obciążeń mechanicznych, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kaczyńskiego.
 • Adam Bierzyński, Przemiany struktury gospodarstw domowych w przestrzeni Warszawy w latach 1988-2011, Zakład Geografii Miast i Ludności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węcławowicza.
 • Dorota Celińska- Janowicz, Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Bohdana Jałowieckiego.

Laureaci konkursu w kategorii prac magisterskich:

główną nagrodę przyznano Klaudynie Nowińskiej za pracę „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”, która powstała pod kierunkiem dr hab. Marty Lackowskiej w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego

Wyróżnienia zdobyli:

 • Milena Trzcińska, Architektura wspierająca integrację osób starszych ze społeczeństwem. Projekt współczesnego domu seniora, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Słyk
 • Sylwia Parafjańczuk, Ocena podatności runa lasów nadrzecznych na nielegalną dyspersję i próby ograniczania zniszczeń, Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, dr hab. Piotr Sikorski
 • Małgorzata Dembowska , Trakt Praski. Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji Pragi, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof.  dr hab. inż. arch Ewa Kuryłowicz

Fotorelacja z gali wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu „Dyplomy dla Warszawy”

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY