Rzeczy w muzeum

Rzeczy w muzeum

Muzeum, czyli co?

Więcej eksponatów czy może bardziej multimedialnie? Bardziej opowiadać czy pokazywać? Postawić na interaktywne atrakcje czy pozostawić przestrzeń do spokojnej kontemplacji? W dniach 28-29 marca w siedzibie głównej Muzeum Warszawy odbędzie się seminarium „Rzeczy w muzeum” wokół najnowszych teorii dotyczących muzealnictwa. Głos zabiorą eksperci, m.in.: Muzeum Warszawy oraz Muzeum Uniwersyteckiego w norweskim Bergen.

Czego spodziewa się osoba, która przekracza progi muzeum? Wyjątkowych, cennych, unikatowych eksponatów prezentowanych z nabożeństwem. Podchodzi do nich pod czujnym okiem obsługi sali. Najczęściej też rzeczy same w sobie nie mają znaczenia. Służą tylko opowiedzeniu historii. Są do niej wyłącznie wizualnym, materialnym załącznikiem.

A co, jeśli postawi się osobę wchodzącą do muzeum w innej sytuacji? Jeśli zderzy się ją z rzeczami i dopiero za ich pośrednictwem opowie się nie jedną historię, a wiele pojedynczych? Pozwoli się osobie odwiedzającej muzeum wybrać wątek, który ją interesuje, a nie narzuci wybraną wersję historii, narracji o przeszłości?

Pokazywanie przedmiotów w muzeum również przeżywa swoje mody – na przykład na multimedia. Multimedialność w pewnym momencie była słowem kluczem, gdy zabierano się za modernizację placówek muzealnych czy planowano budowę nowych. Bywało, że multimedia dominowały nad tym, co miało zostać pokazane.

Obraz, dźwięk, ruchomy obraz miał wzbudzać zainteresowanie, wywoływać emocje, „zagęszczać” atmosferę ekspozycji, uatrakcyjnić ją,  dzięki efektownej formie przybliżyć młodym ludziom. Czy ta moda mija? Technologie starzeją się wyjątkowo szybko. Czy podobnie będzie z multimediami używanymi w muzealnictwie? Czy nadejdzie renesans rzeczy w muzeum? To pytania, które postawił sobie też zespół pracujący nad nową odsłoną wystawy głównej Muzeum Warszawy.

– Uważamy, że przez przedmioty i ich historie, mikro-historie, w które są uwikłane, odkrywać możemy Warszawę, jako pewien fenomen. Nie patrzymy wyłącznie w przeszłość, bardzo nas interesuje Warszawa współczesna i chcielibyśmy, wychodząc od współczesności, patrzeć wstecz na historię, szukać w niej takich problemów, które są istotne z dzisiejszej perspektywy – opowiada dr Magdalena Wróblewska, pełnomocnik dyrektora Muzeum Warszawy ds. naukowo-badawczych.

Seminarium ma umożliwić dyskusję na temat najnowszych teorii we współczesnej humanistyce, skoncentrowanych wokół tak zwanego powrotu rzeczy. Tematem tym zajmuje się między innymi prof. Bjornar Olsen, norweski archeolog, który zwraca uwagę na bliski kontakt z otaczającymi nas przedmiotami, rozumienia ich społecznej roli. W 2015 roku został zaproszony przez ekspertów Muzeum Warszawy do dyskusji wokół rodzącej się koncepcji wystawy głównej i programu towarzyszącego oraz wziął udział w seminarium „Po stronie rzeczy / On the side of things” z udziałem studentów, doktorantów i muzealników.

Dwudniowe seminarium otworzą dyrektorzy obu placówek: Ewa Nekanda-Trepka oraz Henrik von Achen. Kolejni mówcy w swoich wystąpieniach zastanowią się, czym jest obiekt muzealny, w jaki sposób rzeczy są uwikłane w historie, jak je pokazywać i jak o nich opowiadać. Wystąpią przedstawicielki i przedstawiciele: Muzeum Uniwersyteckiego w Bergen, Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowego w Warszawie.

Internetowa rejestracja na seminarium

Seminarium to część kampanii promującej projekt „Muzeum Warszawy OdNowa”. Jest też inauguracją opracowanego przez Muzeum Warszawy programu badań, które prowadzone będą wokół trzech dużych zagadnień: „Rzeczy warszawskie”, „Fenomen Warszawy” oraz „Muzealnictwo, muzeologia”.

Program seminarium w formacie PDF

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, będącego częścią „Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, przy wsparciu udzielonym z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Logotypy

Lista Laureatów konkursu literackiego „Spacer nad Wisłę”

Lista Laureatów konkursu literackiego „Spacer nad Wisłę”

Na ogłoszony przez Muzeum Warszawy konkurs literacki „Spacer nad Wisłę” wpłynęło 291 prac: 63 prace od uczniów klasy 4 SP, 60 prac od uczniów klasy 5 SP, 117 prac od uczniów klasy 6 SP, 32 prace od uczniów gimnazjum oraz 19 – od uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac w pięciu kategoriach wiekowych:

 1. klasa 4 szkoły podstawowej,
 2. klasa 5 szkoły podstawowej,
 3. klasa 6 szkoły podstawowej,
 4. klasy 1 – 3 gimnazjum,
 5. klasy 1 – 3 szkoły ponadgimnazjalne.

Autorzy nagrodzonych prac:

klasa 4 szkoły podstawowej

I miejsce ex aequo: Patrycja Beder – Szkoła Podstawowa nr 158 w Warszawie, Natalia Kozicka – Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie;

II miejsce: Alicja Sitarska – Szkoła Podstawowa nr 344 w Warszawie;

III miejsce ex aequo: Katarzyna Furmanek – Szkoła Podstawowa nr 31 w Warszawie, Mateusz Grzywaczewski – Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie;

Wyróżnienie: Mateusz Cerkiewnik – Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie, Maja Krawczyk –  Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie, Stanisław Przybysz – Szkoła Podstawowa nr 204 w Warszawie.

klasa 5 szkoły podstawowej

I miejsce: Sanela Kosińska – Szkoła Podstawowa nr 218 w Warszawie;

II miejsce ex aequo: Przemysław Kłos – SP SPK przy Ambasadzie RP w Londynie, Agata Razcwarkow – Szkoła Podstawowa nr 306 w Warszawie;

III miejsce ex aequo: Jakub Ciupa – Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie, Anna Nieczuja-Ostrowska – Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu;

Wyróżnienie: Nela Lorenc – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie, Albert Próchnicki – Szkoła Podstawowa nr 316 w Warszawie, Szymon Zieliński – Szkoła Podstawowa nr 138 w Warszawie.

klasa 6 szkoły podstawowej

I miejsce: Dominik Kucharski – Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie;

II miejsce ex aequo: Jakub Bogucki – Szkoła Podstawowa nr 42 w Warszawie, Tomasz Półkoszek – Szkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie;

III miejsce: Jagoda Bartoszek – Szkoła Podstawowa w Droszewie;

Wyróżnienie: Kinga Kopycka – Szkoła Podstawowa nr 73 w Warszawie, Aleksandra Sołtysiak – Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie.

klasy 1 – 3 gimnazjum

I miejsce ex aequo: Zuzanna Kotwicka – Szkoła Europejska w Luksemburgu, Iga Misa – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy;

II miejsce ex aequo: Anna Maciszewska – Gimnazjum Prywatne nr 2 w Warszawie, Iga Świerżewska –  Gimnazjum nr 42 w Warszawie;

III miejsce Karolina Nowak – Gimnazjum nr 133 w Warszawie.

klasy 1 – 3 szkoły ponadgimnazjalnej

I miejsce: Weronika Tupaj – VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie;

II miejsce: Marta Jarzyna – XL LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie;

III miejsce: Kamila Biernacka – CXXV LO im. Waldemara Milewicza w Warszawie;

Wyróżnienie: Daniel Makowski – Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, Igor Tokarzewski – LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie.

Laureatom Konkursu gratulujemy i  zapraszamy 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30 do Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52) na uroczystość wręczenia nagród.

Składamy serdeczne podziękowania autorom wszystkich prac konkursowych, a także nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów.

XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Dawne mapy i atlasy historyczne”

XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Dawne mapy i atlasy historyczne”

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Muzeum Warszawy i Muzeum w Nieborowie i Arkadii zapraszają do udziału w XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii „Dawne mapy i atlasy historyczne”, która odbędzie się w dniach 19–21 października 2017 roku w Warszawie i Nieborowie.

1. Organizatorzy

 • Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN
 • Muzeum Warszawy
 • Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

2. Termin
19–21 października 2017 roku, Warszawa i Nieborów

3. Miejsca obrad
Nowo otwarta po remoncie siedziba Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta oraz Pałac Radziwiłłów w Nieborowie. Rozpoczęcie konferencji i dwie pierwsze sesje referatowe w dniu 19 października odbędą się w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42. Obrady rozpoczną się o godzinie 10:30.

Pozostałe sesje i inne wydarzenia Konferencji od 19 do 21 października odbędą się w pałacu w Nieborowie i okolicach. Organizatorzy zapewniają przejazd autokarem w dniu 19 października (bezpośrednio po obiedzie) z Warszawy do Nieborowa oraz powrót autokarem z Nieborowa do Warszawy po zakończeniu Konferencji w dniu 21 października 2017 r.
Autokar do Warszawy dotrze około godziny 16-tej.

4. Tematyka
Podczas Konferencji prowadzić będziemy rozważania na temat dawnych map i atlasów historycznych. W samym temacie obrad zawarliśmy asumpt do teoretycznych refleksji
nad pojęciami stosowanymi w badaniach z zakresu historii kartografii, zderzając ze sobą dwa jakże różne i często mylone lub używane synonimicznie pojęcia – mapy dawnej i mapy
historycznej.

Główne obszary tematyczne:

 • teoretyczne rozważania o dawnych mapach i atlasach historycznych oraz używanych pojęciach;
 • rola map dawnych w atlasach historycznych;
 • analizy dawnych map i atlasów historycznych;
 • konserwatorskie aspekty dotyczące dawnych map i atlasów historycznych;
 • informacje o zbiorach i kolekcjach dawnych map i atlasów historycznych;
 • informacje o ekspozycjach i wystawach dawnych map i atlasów historycznych.

5. Wystąpienia

Przewidujemy trzy formy wystąpień konferencyjnych:

 • referaty (20 minut) i referaty w sesji studencko-doktoranckiej (15 minut)
 • komunikaty (10 minut)
 • postery (5-10 minut)

Przewidujemy odrębną sesję referatową dla studentów i doktorantów, w szczególności historii, kartografii, geografii i historii sztuki. Do prezentacji zakwalifikowanych zostanie
do 10 wystąpień.

6. Program
19 października (czwartek)
godz. 9:00 – zwiedzanie Muzeum Warszawy (dla chętnych)
godz. 10:30 – rozpoczęcie konferencji i wystąpienia
godz. 14:30 – obiad
godz. 15:15 – przejazd do Nieborowa
godz. 17:00 – zwiedzanie Pałacu w Nieborowie i prezentacja nieborowskich zbiorów kartograficznych
godz. 19:00 – uroczysta kolacja

20 października (piątek)
godz. 8:30 – śniadanie
godz. 9:30 – wystąpienia i dyskusja
godz. 13:00 – obiad
godz. 14:00 – wystąpienia i dyskusja
godz. 19:00 – kolacja
wieczorem – zebranie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN

21 października (sobota)
godz. 8:30 – śniadanie
godz. 9:30 – wystąpienia i dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
godz. 13:00 – obiad
godz. 13:45 – wyjazd do Arkadii, zwiedzanie
ok. godz. 16-tej – powrót w okolice Dworca Centralnego w Warszawie

7. Zakwaterowanie
Organizatorzy zapewniają w ramach wpisowego uczestnikom konferencji zakwaterowanie w zabudowaniach pałacowych oraz w hotelu w Nieborowie. Z uwagi na możliwości logistyczne zachęcamy Państwa do korzystania z pokoi dwuosobowych. Zakwaterowani będziemy w kilku obiektach, odległość od najdalszego obiektu do miejsca obrad i posiłku to około 100 metrów. Organizatorzy nie zapewniają noclegu z 18 na 19 października, tym niemniej chętnie wesprzemy osoby poszukujące noclegu w przededniu Konferencji.

8. Opłaty
Całość opłat należy wnieść na konto:
Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
z dopiskiem: XXXI OKHK, imię i nazwisko uczestnika.

Na opłaty składają się:

wpisowe
– dla studentów i doktorantów wynosi 60 zł;
– dla pozostałych uczestników 450 zł;

opłata za noclegi
– około 90 zł za noc w pokoju dwuosobowym w Nieborowie (ostateczna cena noclegów zostanie podana do połowy marca)

8. Terminy
do 31 maja 2017 roku

nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa (pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie PDF)
nadsyłanie streszczeń (maksymalnie 1800 znaków)

do 15 czerwca 2017 roku

opłata wpisowego i opłaty za noclegi

9. Informacje o Konferencji i kontakt

Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronach: maphist.pl oraz muzeumwarszawy.pl. Na stronie maphist.pl będą na bieżąco publikowane aktualne informacje o konferencji.

Organizację konferencji koordynuje dr Paweł E. Weszpiński: e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl, zespol@maphist.pl, tel. 602 729150
Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Organizację panelu studenckiego konferencji koordynują Izabela Pacała i Joanna Slęga: e-mail: panelsdnieborow@gmail.com.