Anna i Witold Majlertowie przed dworem w Marcelinie, 1910, zb. rodziny Majlertów.

Anna i Witold Majlertowie przed dworem w Marcelinie, 1910, zb. rodziny Majlertów.

Anna i Witold Majlertowie przed dworem w Marcelinie, 1910, zb. rodziny Majlertów.