Bazar Różyckiego, 1935, wł. S. Kazikowski.

Bazar Różyckiego, 1935, wł. S. Kazikowski.

Bazar Różyckiego, 1935, wł. S. Kazikowski.