Widok na Pralnię i Farbiarnię „Ch. Geber” w Grochowie, pocz. XX w., wł. H. Geber.

Widok na Pralnię i Farbiarnię „Ch. Geber” w Grochowie, pocz. XX w., wł. H. Geber.

Widok na Pralnię i Farbiarnię „Ch. Geber” w Grochowie, pocz. XX w., wł. H. Geber.