Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta
m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się NIP 5251290392;

b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888 050 176 lub mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań statutowych Muzeum,
  • zatrudnienia w Muzeum, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, realizacji zamówień publicznych,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • drobnych czynności życia codziennego,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a/b/c/e/f/g/j.

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy, bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i ) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.