Działalność Muzeum Warszawy wspierają:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

   Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

   www.dreamsart.pl

   Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

   Tytuł projektu: Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

   Beneficjent: m.st. Warszawa

   Jednostka realizująca projekt: Muzeum Warszawy

   Wartość całkowita: 7 084 862,99 zł

   Wydatki kwalifikowalne: 5 801 229,07 zł

   Dofinansowanie: 4 640 983,25 zł (80% wydatków kwalifikowalnych)

   Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

   Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 30.09.2017 r.

   Cel projektu: Głównym celem proj. jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Muzeum Warszawy (MW) oraz zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej. Realizacja projektu przyczyni się też do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturowej Warszawy, przybliżenia historii i dziedzictwa kulturowego miasta oraz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i rozwoju kompetencji społecznych w tym zakresie, co sprzyja rozwojowi społeczno – gospodarczemu obszaru (w wyniku samej realizacji projektu utworzonych zostanie 5 nowych, trwałych miejsc pracy).

   Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez wykonanie następujących zadań:

   1. Zakup wyposażenia wystawienniczo – meblowego (m.in.: gablot, ekspozytorów, postumentów ekspozycyjnych, passe – partout, krzeseł, ław, siedzisk, zasłon, ram do obrazów wraz z zawiesiami, tabliczek z opisami i tekstami wystawowymi, manekinów na zabytkowe ubrania, podstawek pod muzealia),
   2. Zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia działalności kulturalnej (m.in. ekranów, rzutnika, projektora i nagłośnienia)
   3. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dostosowania Wystawy do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. niewidzenie, niedowidzenie, niesłyszenie, niedosłyszenie). Między innymi: audiodeskrypcja wybranych obiektów do odsłuchania na miejscu, tłumacz PJM – online, podpisy w języku Braille’a oraz druk powiększony dla niedowidzących, dostosowanie Wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną:
   • teksty uproszczone;
   • udostępnienie przewodnika przed wizytą;
   • mapa aktualnych wystaw, druki o specjalnym, uproszczonym tekście, wzbogacone schematycznymi rysunkami.

   4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu,

   5. Działania promocyjne i informacyjne.