WARSZAWSKI KALENDARZ 2014
Wydawca: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Projekt sfinansowało m.st. Warszawa

Koordynacja projektu: Aleksandra Derc-Jasińska, Julia Głogowska
Koncepcja, projekt graficzny i skład: Ania Światłowska
Redakcja merytoryczna: Małgorzata Berezowska, Julian Borkowski, Barbara Hensel-Moszczyńska, Izabella Maliszewska, Stanisław Maliszewski, Romuald Morawski, Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Elżbieta Kamińska, Anna Kotańska, Anna Topolska
Korekta: Joanna Popiołek

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY