WARSZAWSKI KALENDARZ 2015

Wydawca: Muzeum Warszawy
Projekt dofinansowało m.st. Warszawa

Koordynacja projektu: Aleksandra Derc-Jasińska, Julia Głogowska
Projekt graficzny: Ania Światłowska
Opracowanie merytoryczne: Barbara Hensel-Moszczyńska, Krzysztof Zwierz
Korekta: Tadeusz Baranowski

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Warszawy

pasek-norway-grants

Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

fot. Grażyna Kułakowska

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY