Warszawski kalendarz 2015

Warszawski kalendarz 2015

WARSZAWSKI KALENDARZ 2015

Wydawca: Muzeum Warszawy
Projekt dofinansowało m.st. Warszawa

Koordynacja projektu: Aleksandra Derc-Jasińska, Julia Głogowska
Projekt graficzny: Ania Światłowska
Opracowanie merytoryczne: Barbara Hensel-Moszczyńska, Krzysztof Zwierz
Korekta: Tadeusz Baranowski

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Warszawy

pasek-norway-grants

Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

fot. Grażyna Kułakowska

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY

Warszawski kalendarz 2014

Warszawski kalendarz 2014

WARSZAWSKI KALENDARZ 2014
Wydawca: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Projekt sfinansowało m.st. Warszawa

Koordynacja projektu: Aleksandra Derc-Jasińska, Julia Głogowska
Koncepcja, projekt graficzny i skład: Ania Światłowska
Redakcja merytoryczna: Małgorzata Berezowska, Julian Borkowski, Barbara Hensel-Moszczyńska, Izabella Maliszewska, Stanisław Maliszewski, Romuald Morawski, Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Elżbieta Kamińska, Anna Kotańska, Anna Topolska
Korekta: Joanna Popiołek

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY