Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku

Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku

Jarosław Trybuś, Paweł E. Weszpiński, Plan Miasta Stołecznego Warszawy z 1939 roku, Instytut Kartograficzny E. Romera Książnica-Atlas z serii PLANY WARSZAWY ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy

Koncepcja serii i poszczególnych publikacji z serii: Paweł E. Weszpiński

Recenzja tekstu Plan miasta stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku: dr hab. Wiesław Ostrowski, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konsultacja naukowa: dr hab. Beata Konopska, Instytut Geodezji i Kartografii, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Autorzy opracowania: Ryszard Mączewski, Witold Pietrusiewicz, Jarosław Trybuś, Paweł E. Weszpiński

Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska

Redakcja: Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska

Korekta: Julia Odnous

Projekt graficzny serii: Anna Piwowar

Skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar

Redaktor prowadząca: Małgorzata Mycielska

146 stron (książka) + reprint Planu miasta stołecznego Warszawy, 61,5 × 64 cm; Plan miasta stołecznego Warszawy z naniesioną siatką ulic z 2015 roku, 61,5 × 64 cm; Plan miasta stołecznego Warszawy z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami, 61,5 × 64 cm; broszura Obiekty oznaczone na Planie miasta stołecznego Warszawy wydanym przez Książnicę-Atlas we Lwowie w 1939 roku; broszura Ulice i place na Planie miasta stołecznego Warszawy wydanym przez Książnicę-Atlas we Lwowie w 1939 roku; reprint Plan m.st. Warszawy 1 : 25 000. Skorowidz ulic i placów, oprawa twarda, druk kolorowy, wersja językowa: polska

Wydawca: Muzeum Warszawy

Wydanie I
Warszawa 2015

Staraniem Muzeum Warszawy ukazał się właśnie Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku. Jest to druga publikacja z nagradzanej serii Plany Warszawy, przybliżającej współczesnym odbiorcom najciekawsze osiągnięcia kartografii, a za ich pośrednictwem – pokazującej nierzadko zaskakującą historię rozwoju przestrzennego stolicy. Plan z 1939 roku zmusza do ponownego przemyślenia mitu przedwojennej Warszawy i pokazuje, jak mogłaby ona wyglądać, gdyby nie wybuch II wojny światowej.

Warszawa w planach

Prezentowana między październikiem 1938 a kwietniem 1939 roku wystawa Warszawa wczoraj, dziś, jutro przyciągnęła do Muzeum Narodowego ponad milion odwiedzających i stworzyła obraz przedwojennej stolicy jako modernizującego się miasta, zdolnego szybko dorównać zagranicznym metropoliom.

Był to czas intensywnego rozwoju – w 1937 roku w Warszawie było aż 1 100 czynnych placów budowy, w 1938 po raz ostatni przed wojną poszerzono granice miasta oraz sfinalizowano największe stołeczne inwestycje infrastrukturalne dwudziestolecia międzywojennego. Mieszkańcy i włodarze, mimo coraz bardziej realnego zagrożenia wojną, z nadzieją spoglądali w przyszłość.

Ten optymizm znalazł swój wyraz m.in. w urzędowych planach miasta, w których obiekty istniejące sąsiadowały z tymi dopiero powstającymi – niekiedy nawet bez ich rozróżnienia. Plan Miasta Stołecznego Warszawy, wydany w 1939 roku przez ceniony za nowatorskie rozwiązania graficzne Instytut Kartograficzny E. Romera Książnicę-Atlas, także nie ograniczał się do oddania ówczesnego obrazu miasta ‒ ilustrował jej rozwój.

Warszawa na Planie Książnicy-Atlas

Dzięki doskonale przygotowanej przez wydawnictwo Muzeum Warszawy edycji czytelnik nie pozostaje sam z trudnym zadaniem poruszania się po jednym z najciekawszych dawnych planów stolicy. Również dzisiaj takie zwiedzanie ma sens: miasto nic nie straciło ze swojego modernizacyjnego pędu, a w obliczu współczesnych sporów o jego kształt przedwojenny i niezrealizowane plany, publikacja może posłużyć jako dodatkowy argument w dyskusji.

W opublikowanym właśnie zestawie oprócz przedruku oryginalnego Planu wraz ze skorowidzem ulic i placów znalazły się: książka zawierająca szkic historyczny autorstwa Jarosława Trybusia, przybliżający obraz międzywojennej Warszawy, oraz szczegółowe omówienie genezy oraz treści Planu przygotowane przez Pawła E. Weszpińskiego. Całość uzupełniają dwie opracowane na potrzeby tej publikacji broszury: spis ulic i placów zaznaczonych na Planie oraz wykaz zaznaczonych obiektów z opisami, aa także Plan z 1939 roku z naniesioną współczesną siatką ulic.

Tak wnikliwe i pionierskie opracowanie sprawia, że Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas w edycji Muzeum Warszawy zainteresuje zarówno zaawansowanych varsavianistów, jak i okaże się zajmującą lekturą dla wszystkich mieszkańców stolicy, którzy chcieliby lepiej poznać i zrozumieć swoje miasto.

Nagrody:

Najlepsza okładka roku 2015 –  8 najlepszych okładek książek, które wydano w Polsce w 2015 roku według magazynu „F5”.

Nagroda DOBRY WZÓR 2016 w kategorii Grafika użytkowa i opakowania

——

O serii Plany Warszawy

Plany Warszawy to seria wydawnicza przybliżająca najciekawsze dzieła ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy. Każda publikacja zawiera przedruk oryginalnego planu wraz ze szczegółowym opracowaniem kartograficznym oraz ekspercki szkic historyczny przedstawiający miasto w okresie powstania planu.

Za koncepcję serii odpowiada Paweł E. Weszpiński, kustosz w Dziale Planów i Rysunków Architektonicznych Muzeum Warszawy, a za jej oprawę graficzną ‒ Anna Piwowar. Pierwsza publikacja, która ukazała się w ramach serii, Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku, została wyróżniona w 2014 roku Nagrodą KLIO dla najlepszej książki historycznej w kategorii Varsaviana oraz wyróżnienie w konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

W 2016 roku planowane jest wydanie Planu niwelacyjnego miasta Warszawy z 1912 roku Wiliama Heerleina Lindleya w opracowaniu Ryszarda Żelichowskiego i Pawła E. Weszpińskiego.

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY

Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku

Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku

Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku
z serii PLANY WARSZAWY ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy

Redaktor prowadzący: Paweł E. Weszpiński
Autorzy opracowania: Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński
Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redakcja: Regina Gromacka
Korekta: Jacek Bławdziewicz
Projekt graficzny serii: Anna Piwowar
Skład i łamanie: Anna Piwowar
Koordynacja: Małgorzata Mycielska

142 strony (książka) + plan Warszawy 105 cm x 50 cm, oprawa twarda, druk kolorowy, wersja językowa: polska

Wydawca: Muzeum Warszawy
Wydanie I
Warszawa 2014

W serii także: Jarosław Trybuś, Paweł E. Weszpiński, Plan Miasta Stołecznego Warszawy z 1939 roku, Instytut Kartograficzny E. Romera Książnica-Atlas.

Dzięki serii wydawniczej Plany Warszawy można śledzić rozwój przestrzenny miasta, na podstawie wybitnych dzieł kartografii ze zbiorów Muzeum. Każda publikacja w serii zawierać będzie reprint planu w oryginalnej skali wraz z opracowaną legendą oraz książkę zawierającą szkic historyczny o Warszawie z czasów powstania planu i szczegółowy opis kartograficzny.

Plan Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku to jedno z najwierniejszych i najbardziej interesujących, a jednocześnie najmniej znanych odwzorowań XVIII-wiecznej Warszawy. W tej publikacji porównany został z trzema innymi planami z epoki – Tirregaille’a, Rizzi Zannoniego i Tardieu. Przedstawia on Warszawę z początku panowania Stanisława Augusta, kiedy miasto rozwijało się dynamicznie za sprawą reform i obecności dworu. Zmiany gospodarcze i społeczne sprzyjały poprawie warunków życia oraz urbanizacji nowych terenów – m.in. Żoliborza, Powiśla i dzisiejszej Pragi – a kulturalny mecenat króla przyczyniał się do upowszechnienia idei oświeceniowych.

Nagrody:

Nagroda Porozumienia Wydawców Książki Historycznej „KLIO 2014” – nagroda w kategorii Varsaviana

55. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsza Książka Roku 2014” – wyróżnienie

IX edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenie Muzealne „Wierzba” – I nagroda w kategorii Wydawnictwo muzealne 2014 roku

Muzeum Widzialne 2015 – II nagroda w kategorii Wydawnictwa książkowe lub multimedialne

Dystrybucja stacjonarna
1 Galeria MiTo Waryńskiego 28 00-650 Warszawa
2 GKT – Główna Księgarnia Techniczna Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa
3 Główna Księgarnia Naukowa Im. B. Prusa Krakowskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa
4 Hurtownia Dobra 28 Sp. z o. o. Dobra 28 00-344 Warszawa
5 Kij I Marchewka [Królikarnia] Puławska 113 A 02-707 Warszawa
6 Kluboksięgarnia Serenissima [MNW] Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa
7 Krytyka Polityczna Foksal 16 00-372 Warszawa
8 Księgarnia [Fundacja Projekt: Polska] Andersa 29 00-159 Warszawa
9 Księgarnia [Muzeum Woli] Srebrna 12 00-810 Warszawa
10 Księgarnia Warszawianka Senatorska 40 00-095 Warszawa
11 Księgarnia [Centrum Interpretacji Zabytku] Brzozowa 11/13 00-278 Warszawa
12 Księgarnia [Muzeum Warszawy] Rynek Starego Miasta 28-42 00-272 Warszawa
13 Księgarnia Artystyczna Zachęta Pl. Małachowskiego 3 00-916 Warszawa
14 Księgarnia Bajbuk Zwycięzców 19 03-936 Warszawa
15 Księgarnia Bookoff Pańska 3 00-124 Warszawa
16 Księgarnia Eureka Francuska 15 03-906 Warszawa
17 Księgarnia Liber Krakowskie Przedmieście 24 00-927 Warszawa
18 Księgarnia Warszawska Zielna 39 00-108 Warszawa
19 Księgarnia Wiejska 14 [Dawny Czytelnik] Wiejska 14 00-490 Warszawa
20 Księgarnia XX wieku Karowa 20 00-324 Warszawa
21 Lexicon Sengera „Cichego” 24 lok. 2a 02-790 Warszawa
22 Moda Na Czytanie Bracka 25 00-028 Warszawa
23 Pardon To Tu Pl. Grzybowski 12/16 00-104 Warszawa
24 Pępek Sztuki Jazdów 8/2 00-467 Warszawa
25 Product Placement Leszczyńska 12 00-339 Warszawa
26 Reset Puławska 48 02-559 Warszawa
27 Sklep Wielobranżowy Bęc Zmiana Mokotowska 65 00-533 Warszawa
28 Super Salon Chmielna 10 00-020 Warszawa
29 Wrzenie Świata Gałczyńskiego 7 00-362 Warszawa

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY