Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2015

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2015

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2015

Koncepcja i opracowanie: Małgorzata Mycielska na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników Muzeum Warszawy

Zdjęcia (jeśli nie podpisano inaczej): Adrian Czechowski, Grażyna Kułakowska, Igor Oleś / Muzeum Warszawy

Projekt graficzny: Anna Piwowar

Skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar

Korekta: Julia Odnous

ISBN: 978-83-62189-79-3

Wydawca: Muzeum Warszawy

Warszawa 2016

Nakład: 1000 egzemplarzy

320 stron, format 200 X 260 mm, druk kolorowy, wersja językowa polska

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2015 podzielone zostało na następujące rozdziały: Organizacja Muzeum, Rada Muzeum, Inwestycje, Popularyzacja wiedzy o Warszawie, Wystawy, Zbiory, Biblioteka, Działalność naukowa, Wydawnictwa, Nagrody, Dział Promocji i Komunikacji, Dział Marketingu, Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń, Pion administracyjny, Finanse, Dotacje, Frekwencja.

Publikacja bezpłatna. W celu uzyskania egzemplarza darmowego należy skontaktować się z działem Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy, mail: promocja@muzeumwarszawy.pl.

Nagrody:

Konkurs na książkę edytorsko doskonałą „Edycja” 2015/2016 – nagroda w kategorii Typografia

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2014

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2014

Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2014

Opracowanie: Małgorzata Mycielska na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników Muzeum Warszawy
Zdjęcia (jeśli nie podpisano inaczej): Adrian Czechowski, Grażyna Kułakowska, Krzysztof Skrabek / Muzeum Warszawy
Projekt graficzny: Anna Piwowar
Skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar
Redakcja językowa i korekta: Julia Odnous

ISBN: 978-83-62189-42-7

Wydawca: Muzeum Warszawy
Warszawa 2015

Nakład: 1000 egzemplarzy

296 stron, format 200 X 260 mm, druk kolorowy, wersja językowa polska

Sprawozdanie z działalności Muzeum Warszawy w 2014 roku różni od zeszłorocznego przede wszystkim to, że wiele miejsca poświęcono w nim modernizacji kamienic muzealnych w Rynku Starego Miasta, w związku z trwającym kompleksowym remontem i przygotowaniami do otwarcia nowej wystawy głównej, w ramach projektu OdNowy Muzeum finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W tej edycji sprawozdania znalazł się także rozdział dotyczący nowego Muzeum Warszawskiej Pragi, w którym opisana została geneza Muzeum oraz nowe budynki muzealne i proces ich powstawania.

Podsumowano prace nad wystawą główną, prowadzone w 2014 roku przez zespół kuratorów.

Szczegółowo opisano wydarzenia organizowane przez Muzeum i jego oddziały – wystawy tymczasowe, stałe, a także wykłady, spacery i lekcje muzealne. Wiele miejsca poświęcono gromadzeniu i przechowywaniu zbiorów oraz darom i zakupom nowych muzealiów do kolekcji. Podsumowana została działalność naukowa działów merytorycznych.

Znalazła się w nim również relacja dotycząca zadań realizowanych przez dział administracyjny Muzeum.

Frekwencja i finanse pokazane zostały w formie diagramów.

Sprawozdanie podzielone zostało na następujące rozdziały: Organizacja Muzeum, Rada Muzeum, Inwestycje, Wydarzenia, Wystawy czasowe, Wystawa główna, Wystawa stała w Muzeum Warszawskiej Pragi, Wystawa stała w Barbakanie, Zbiory, Konserwacja, Działalność naukowo-badawcza, Biblioteka, Archiwum Naukowe, Wydawnictwa, Popularyzacja wiedzy o Warszawie, Edukacja, Nowa identyfikacja graficzna, Promocja, Marketing, Administracja, Finanse, Pozyskane dotacje, Frekwencja.

Publikacja bezpłatna. W celu uzyskania egzemplarza darmowego należy skontaktować się z działem Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy, mail: promocja@muzeumwarszawy.pl.

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY

Sprawozdanie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy 2013

Sprawozdanie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy 2013

Sprawozdanie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy 2013

Opracowanie: Małgorzata Mycielska oraz Joanna Popiołek, Jakub Supera
(na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników MHW)
Redakcja: Joanna Popiołek
Korekta: Julia Odnous
Projekt graficzny: Anna Piwowar
Skład i łamanie: Anna Piwowar

112 stron, oprawa miękka, druk kolorowy, wersja językowa: polska

Wydawca: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Wydanie I
Warszawa 2014

Sprawozdanie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy zawiera pełną informację na temat działań prowadzonych w Muzeum w 2013 roku. Uwzględnione w nim zostały kwestie związane z inwestycjami przeprowadzonymi w 2013 roku oraz organizacja Muzeum, frekwencja, finanse, pozyskane fundusze, jak i wszelkie działania merytoryczne – wystawy czasowe, wydawnictwa, działalność naukowa i popularyzatorska. W publikacji znalazły się kalendaria wydarzeń w poszczególnych oddziałach. Przedstawiony został również aktualny stan zbiorów i nowe nabytki.

Tekstom towarzyszą zdjęcia opisywanych wydarzeń, a o wyrazie graficznym zdecydowały artystyczne fotografie Nicolasa Grospierre’a przedstawiające wnętrza Muzeum bez eksponatów, tuż przed wielkim remontem, który ma się zakończyć w 2017 roku.

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY