Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Pion Merytoryczny

Do Pionu Merytorycznego należą wszystkie Oddziały Muzeum, zajmuje się on także m.in. badaniami naukowymi, działaniami edukacyjnymi i merytorycznym opracowaniem scenariuszy wystaw i wydarzeń.

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych
dr Jarosław Trybuś
jaroslaw.trybus@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 03

 

Dział Opracowania Zbiorów

Dział Opracowywania Zbiorów zajmuje się pracą naukową i badawczą związaną z muzealiami zgromadzonymi przez Muzeum Warszawy. Pracownicy działu opracowują naukowo zbiory, prowadzą kwerendy i konsultacje, prowadzą analizy. Współpracują także z innymi komórkami – wspólnie z Działem Edukacji inicjują i prowadzą działania edukacyjne, wspólnie z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń oraz Oddziałami Muzeum inicjują wystawy i biorą udział w ich realizacji. Wspierają także Dział Badań nad Warszawą w realizacji programów badawczych i naukowych związanych ze zbiorami.

Kierownik:
Jacek Bochiński
jacek.bochinski@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 30

 

Dział Badań nad Warszawą

Dział Badań nad Warszawą to jednostka, która na pierwszym planie stawia pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o Warszawie. Pracownicy działu zajmują się badaniami naukowymi poświęconymi miastu, inicjują i opracowują wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe na ten temat oraz opracowują bibliografię Warszawy. Udzielają także konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych, i biorą udział w działaniach popularyzujących wiedzę o Warszawie. Dział Badań nad Warszawą współpracuje z innymi komórkami – wspólnie z Działem Edukacji inicjuje i prowadzi działania edukacyjne, wspólnie z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń opracowuje scenariusze wystaw. Pracownicy Działu Badań nad Warszawą zajmują się także gromadzeniem relacji świadków historii.

Kierowniczka:
Aleksandra Sołtan-Lipska
aleksandra.soltan@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 51

 

Dział Archeologiczny

Dział Archeologiczny obok prac terenowych, zajmuje się opracowywaniem i publikacją materiałów z badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych Warszawy (Starego i Nowego Miasta, Zamku Królewskiego). Pracownicy Działu Archeologicznego inicjują także programy badawcze, naukowe, wystawiennicze i edukacyjne w swoim zakresie tematycznym, a także prowadzą kwerendy na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne oraz monitorują stan zachowania zbiorów archeologicznych pozostających pod opieką magazynową.

Kierownik:
Zbigniew Polak
zbigniew.polak@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 530 63 40

 

Biblioteka

Biblioteka specjalistyczna Muzeum Warszawy zajmuje się gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem wydawnictw. Do jej zadań należy także monitorowanie rynku wydawnictw varsavianistycznych i prowadzenie informacji naukowej, bibliotecznej i bibliograficznej.

Ważną rolą Biblioteki jest opieka nad zgromadzonymi w niej zbiorami specjalnymi, tj. starodrukami i rękopisami.

Kierowniczka: 
Katarzyna Žák
biblioteka@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 81

 

Dział Edukacji

Dział Edukacji odpowiada za planowanie, przygotowanie i organizację działań edukacyjnych skierowanych do osób w różnym wieku, a także prowadzenie muzealnego kina i przygotowywanie jego repertuaru. Do zadań Działu Edukacji należy także tworzenie wydawnictw i gier edukacyjnych we współpracy z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wydawnictw.

Kierownik:
Radosław Adamski
edukacja@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 78

 

Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń

Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń zajmuje się projektowaniem wykonania i organizacją wystaw i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum. Odpowiada także za montaż i demontaż wydarzeń i wystaw oraz wszelkich środków i urządzeń multimedialnych. Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń współpracuje z innymi działami i stanowiskami w zakresie niezbędnym do organizacji wydarzeń i wystaw, czyli m.in. transportu i konserwacji wystawianych zbiorów czy potrzebnych umów, wniosków, ubezpieczeń oraz udoskonalania ekspozycji.

Dział współpracuje także z innymi muzeami z kraju i zagranicy.

Kierowniczka:
Barbara Domaradzka
barbara.domaradzka@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 61

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Wydawnictw

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Wydawnictw zajmuje się opracowywaniem polityki wydawniczej Muzeum i jej realizacją, zamawianiem i opracowywaniem tekstów i ich oprawy graficznej oraz koordynacją procesu przygotowania i produkcji publikacji. Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds. Wydawnictw należy także koordynacja dystrybucji i tworzenie polityki promocji wydawnictw oraz współpraca z innymi komórkami Muzeum w zakresie działalności wydawniczej.

Małgorzata Mycielska
malgorzata.mycielska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 68

 

Centrum Interpretacji Zabytku

Centrum Interpretacji Zabytku zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem wiedzy na temat Starego Miasta jako miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, w czym współpracuje z innymi komórkami, szczególnie Działem Edukacyjnym i Działem Badań nad Warszawą. CIZ inicjuje także i koordynuje projekty międzynarodowe.

Kierowniczka:
Anna Zasadzińska
anna.zasadzinska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 695 645 095

 

Korczakianum

Korczakianum zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem spuścizny po Januszu Korczaku a także informacji dotyczących innych szczególnie ważnych postaci okresu II wojny światowej. Korczakianum w swoich działaniach współpracuje z innymi jednostkami, szczególnie Działem Edukacyjnym, Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń i Działem Badań nad Warszawą.

Zadaniem Korczakianum jest także gromadzenie relacji świadków historii.

Kustosz:
Marta Ciesielska
korczakianum@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 632 30 27

 

Oddziały

Oddziały Muzeum zajmują się prowadzeniem badań naukowych, inicjowaniem i opracowywaniem wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, a także opracowywaniem scenariuszy wystaw we współpracy z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń. Do zadań Oddziałów należy także m.in. prowadzenie działań edukacyjnych, w czym wspiera je Dział Edukacyjny Muzeum.

W Muzeum Warszawy funkcjonują następujące Oddziały:

  • Muzeum Woli,
  • Muzeum Farmacji,
  • Muzeum Drukarstwa,
  • Muzeum Ordynariatu Polowego,
  • Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry,
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.