Przemysłowa stolica. Przemysł po 1945 r.

Przemysłowa stolica. Przemysł po 1945 r.
Map Unavailable

Data/Czas
09/08/2014
12:00 - 14:00

Kategoria9 sierpnia 2014 / Przemysł po 1945 r.
Zbiórka: Dom Słowa Polskiego, ul. Miedziana 11

Na konferencji warszawskiej PZPR w 1949 r. przedstawiony został plan odbudowy Warszawy. Zakładał on m.in. rozwój nowych dzielnic przemysłowych miasta. Duży nacisk położono na dalszy rozwój Woli, na terenie której miały być zlokalizowane takie państwowe zakłady jak drukarnia Dom Słowa Polskiego, Fabryka im. Kasprzaka, zakłady VIS, Waryński czy PZL Wola.

UWAGA: Spacery bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rejestracja online lub pod numerem telefonu – 22 635 34 02 (wt.–niedz. 10.00–18.00). Rejestracja dostępna z tygodniowym wyprzedzeniem.

Początki nowoczesnej Warszawy można wiązać z rozwojem przemysłu w XIX, a następnie XX w. To w dużej mierze dzięki rewolucji przemysłowej miasto diametralnie zmieniło nie tylko swoje oblicze, ale także układ funkcjonalny. Powstawanie i rozwój kolejnych dzielnic przemysłowych ściśle związane były z ich dostępnością komunikacyjną – zanim pojawiła się możliwość transportu kolejowego, główną magistralą do przewozu surowców, a następnie produktów była rzeka. Korzystało na tym Powiśle, które w ciągu pierwszego półwiecza XIX w. zupełnie zmieniło swojego oblicze. Dopiero po  budowie Kolei Warszawsko-Terespolskiej, a z drugiej strony  Warszawsko-Wiedeńskiej zaczęły się rozwijać późniejsze dzielnice przemysłowe, jak Praga czy Wola. To tam przez kolejne 100 lat  powstawały największe zakłady przemysłowe. Sytuacja zmieniła się dopiero po 1945 r., kiedy pod rozwój przemysłu odgórnie przeznaczono jeszcze dalsze tereny, takie jak Służewiec, Żerań czy daleka Wola. Spacerując po mieście, natykamy się na relikty miasta epoki industrialnej. Zarówno na niewielkie fabryczki, jak i rozbudowane kombinaty przemysłowe II RP i PRL-u. Większość z nich już dawno nie działa, a budynki poprzemysłowe stoją puste bądź podlegają wyburzeniom. Są też przykłady ich rewitalizacji z adaptacją na nowe funkcje mieszkalne czy usługowo-handlowe. Warszawa początku XXI w. jest miastem, które na nowo definiuje swoją rolę jako ośrodka postindustrialnego.

Prowadzenie:
Michał Krasucki, historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktorant w Instytucie Sztuki PAN, zajmuje się architekturą polską XIX i XX w. Jest prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.


Rejestracja na wydarzenie

Rejestracja nieaktywna (rejestracja nie została jeszcze uruchomiona, została zamknięta lub wydarzenie jest już w toku)