Piwnice staromiejskie to ciąg niedawno odrestaurowanych kilkusetletnich reliktów dawnej zabudowy, biegnący pod kamienicami północnej strony Rynku Starego Miasta. Ich najstarsze fragmenty pochodzą z XIV wieku. Zwiedzających po podziemiach oprowadza w małych grupach muzealny przewodnik, a panująca w kilkusetletnich podziemiach atmosfera sprzyja opowiadaniu warszawskich legend. W muzealnych piwnicach organizowane są zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Piwnice są dostępne dla osób niepełnosprawnych.