fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Almanach Warszawy, tom 13

Spis treści / Table of Contents

 

Warszawa / Warsaw

Marta Kuc-Czerep

Jerzy Dawidson, kupiec i gminny Starej Warszawy. Przyczynek do badań nad samorządem miejskim Starej Warszawy w XVIII wieku [pobierz PDF] /

Jerzy Dawidson, Merchant and Magistrate of Old Warsaw. A Contribution to Studies on the Municipal Government of Old Warsaw in the 18th Century [PDF download]

[Andrzej Nieuważny]

Praga podczas wojen napoleońskich [pobierz PDF] / Prague during the Napoleonic Wars

Joanna Popiołek

Powodzie w Warszawie w latach 1844 i 1853 [pobierz PDF] /

Flooding in Warsaw in 1844 and 1853

Mikołaj Getka-Kenig

Antoni Zwoliński, ludwisarz warszawski z przełomu XIX i XX wieku [pobierz PDF] /

Antoni Zwoliński, a Warsaw-based Master Founder from the Turn of the 20th Century [PDF download]

Piotr Głogowski

Nie było takiego miasta. Obraz Warszawy na dawnych kartach pocztowych [pobierz PDF] /

There Was No Such City. The Image of Warsaw in Old Postcards [PDF download]

Agnieszka Witkowska-Krych

„Nasze dzieci muszą żyć”, bo przecież „Dziecko to największa nasza świętość”. Obraz akcji Miesiąc Dziecka przeprowadzonej w warszawskim getcie przedstawiony na łamach „Gazety Żydowskiej” [pobierz PDF] /

„Our children must live” because „The child is the most sacred thing we have.” The portrayal in Gazeta Żydowska of the Children’s Month campaign in the Warsaw Ghetto [PDF download]

Marcin Grad

Trzech Węgrów nad Wisłą. Warszawa oczami Tibora Pethő, Pétera Ruffy’ego oraz Györgya Somlyó [pobierz PDF] /

Three Hungarians on the Vistula. Warsaw through the eyes of Tibor Pethő, Péter Ruffy and György Somlyó

Matthieu Gillabert

From urbicide to socialist metropole. Swiss journalists, views of Warsaw after the Second World War (1945–1960) [pobierz PDF] /

Od miastobójstwa do socjalistycznej metropolii. Spojrzenie szwajcarskich dziennikarzy na powojenną Warszawę (1945–1960)

Jerzy Kochanowski

Goście zza Łaby. Niemieckojęzyczne reportaże o Warszawie z lat 1955–1970 [pobierz PDF] /

Visitors from Behind the Elbe. German-Language Reportages about Warsaw from the Years 1955–1970 [PDF download]

Fabien Bellat

Varsovie: une reconstruction tricéphale. Regards des architectes français sur la Pologne / [télécharger le PDF / PDF download] 

Warszawa: trzy koncepcje odbudowy. Polska w oczach architektów francuskich

 

Muzeum / Museum

Ewelina Więcek

Fajansowe płytki ścienne znalezione podczas badań archeologicznych na terenie placu Zamkowego w Warszawie [pobierz PDF] /

Faience wall tiles found during archeological research in the Castle Square in Warsaw

Agnieszka Dąbrowska, Monika Siwińska, Anna Wiszniewska

Srebrna łyżeczka. Na marginesie prac nad wystawą Spółdzielnia ORNO Biżuteria w Muzeum Warszawy [pobierz PDF] /

Silver spoon. On the sidelines of the work on the exhibition Spółdzielnia ORNO. Biżuteria in the Museum of Warsaw

Zofia Rojek

Henryk Stażewski i Wanda Melcer. Historia portretu [pobierz PDF] /

Henryk Stażewski and Wanda Melcer. A History of a Portrait [PDF download]

Ewa Perlińska-Kobierzyńska

Detal architektoniczny w muzeum [pobierz PDF] /

Architectural detail in a museum

Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Paweł Jasiewicz

„Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem”. O programie edukacyjnym Muzeum Warszawskiej Pragi i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [pobierz PDF] /

“Prague on the model. Designing with crafts“. About the educational program of the Museum of Warsaw Prague and the Academy of Fine Arts in Warsaw

Recenzje i omówienia / Reviews

Stefan Artymowski

Recenzja wystawy Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918 [pobierz PDF]

Michał Myśliński

Biżuterii polskiej czas przeszły dokonany. Wystawa Spółdzielnia ORNO. Biżuteria. Muzeum Warszawy, 17 maja–18 sierpnia 2019 [pobierz PDF]

Aleksandra Kędziorek

Recenzja książki Aleksandry Wójtowicz, Metamorfozy Pałacu Staszica, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2017  [pobierz PDF]

 

Varia

Izabella Maliszewska

Rozmowa z Emilią Borecką, kustosz w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, cz. II [pobierz PDF]

Paweł E. Weszpiński

Z prac nad zeszytem Warszawa tomu Mazowsze Atlasu Historycznego Miast Polskich [pobierz PDF]

Autorzy / Authors [pobierz PDF]

Recenzenci / Reviewers [pobierz PDF]