Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji oraz inspektorowi ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zapytanie ofertowe

Dostawa zastawy stołowej do Oddziału Woli

Zapytanie o cenę

Dostawa zastawy stołowej – Rynek Starego Miasta 28

Zapytanie o cenę

Dostawa i montaż rolet, folii i zasłon okiennych do Oddziału Woli

Zapytanie o cenę

Kampania reklamowa dot. drugiego etapu otwarcia wystawy głównej Muzeum Warszawy z wykorzystaniem powierzchni ekspozycyjnej nośników reklamowych na min. 150 rowerach miejskich zlokalizowanych na terenie Warszawy.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprzedaż samochodu Renault Trafic

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Formularz ofertowy

Sprostowanie ogłoszenia

Sprzedaż samochodu Citroen Jumper

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Formularz ofertowy

Naprawa, konserwacja, przegląd i serwis central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdujących się na wyposażeniu Muzeum Warszawy (w lokalizacjach podanych w pkt. III) w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Świadczenie usługi  internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry, Kaliszki, gmina Czosnów, w terminie: 01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Protokół porównania ofert

Badanie sposobów percepcji różnych typów obiektów i sposobów ich prezentacji na nowej wystawie głównej Muzeum Warszawy, oraz postrzegania wystawy jako całości

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Konserwacja posadzek drewnianych i elementów drewnianych. Konserwacja sal wystawienniczych, klatki schodowe, balustrady Muzeum Warszawy i Oddziały

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Świadczenie usług internetu w lokalizacjach Muzeum Warszawy, w terminie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik – przedłużenie terminu składania ofert

Załącznik 2 – przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniach na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i internetu w Muzeum Warszawy w roku 2018

Protokół porównania ofert – część 1

Protokół porównania ofert – część 2

Protokół porównania ofert – część 3

Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacji Muzeum Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, w terminie 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – przedłużenie terminu składania ofert

Załącznik 3 – przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniach na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i internetu w Muzeum Warszawy w roku 2018

Protokół porównania ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacjach Muzeum Warszawy w terminie: 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

Załącznik – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2- przedłużenie terminów składania ofert

Załącznik 3 – przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniach na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i internetu w Muzeum Warszawy w roku 2018

Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż wyposażenia biurowego

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert

Dostawa i montaż wyposażenia biurowego

Zapytanie uzupełniające

Unieważnienie postępowania

Usługa wykonania odbitek fotograficznych oraz oczyszczenia fotografii niezbędnych do stworzenia Gabinetu Fotografii według założeń Kuratorskich i Instrukcji wykonanej przez Zamawiającego (załącznik nr 1) 

Zapytanie ofertowe
Instrukcja – załącznik 1
Próbki zdjęć:

Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia oraz towarów i materiałów metodą spisu z natury wraz z rozliczeniem i ustaleniem rzeczywistym stanu ilościowo – wartościowego.
Zapytanie ofertowe
porównanie ofert

Produkcja, wykonanie, montaż i demontaż obiektu wystawienniczego „stanowiska archeologicznego wykonanego w konstrukcji stalowej i drewnianej wraz z oświetleniem. „Stanowisko archeologiczne” jest elementem abstrakcyjnej makiety 1:1 obrazującej skalę planowanego placu Centralnego w miejscu dzisiejszego placu Defilad. Stanowi ono element wielkoprzestrzennej instalacji artystycznej realizowanej w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 9

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy
Załącznik

Malowanie płyty placu Defilad, w tym czyszczenie płyty placu, zakup farb, odwzorowanie grafiki na placu, malowanie oraz czyszczenie płyty placu

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy
Załącznik – projekt zagospodarowania i malowania terenu

Produkcja, wykonanie, montaż i demontaż obiektu wystawienniczego „stanowiska archeologicznego wykonanego w konstrukcji stalowej wraz z wielofunkcyjnymi obiektami – meblami miejskimi w konstrukcji drewnianej wraz z oświetleniem. Na meble miejskie składają się: podcień, kolumna z donicą, trybuna, schody, rampa

Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy
Informacja o niewyłonieniu wykonawcy

Sukcesywna usługa pralnicza w zakresie: odbioru do pralni, prania, prasowania i maglowania oraz dostawy wypranego asortymentu do Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze oferty

Dostawa sprzętu i wyposażenia w urządzenia biurowe

zapytanie ofertowe
protokół porównania ofert

Zakup bezterminowej licencji oprogramowania do repozytorium cyfrowego zbiorów z modułem do eksportu plików multimedialnych wraz z metadanymi na zewnętrzne serwisy/strony internetowe obsługujące prezentacje zbiorów on-line, wraz z instalacją oprogramowania

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacja o wyborze oferty

Zakup bezterminowej licencji oprogramowania do repozytorium cyfrowego zbiorów z modułem do eksportu plików multimedialnych wraz z metadanymi na zewnętrzne serwisy/strony internetowe obsługujące prezentacje zbiorów on-line, wraz z instalacją oprogramowania

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Unieważnienie postępowania

Konserwacja elewacji Muzeum Warszawy i jego oddziałów

zapytanie ofertowe.PDF

Wykonanie około 60-sekundowego spotu wraz z oprawą graficzną (w języku polskim i angielskim)

Zapytanie ofertowe
załącznik nr 1.PDF
protokół z rozeznania rynku
Informacja dotycząca formularza ofertowego

Dostawa sprzętu i wyposażenia – kostka dziennikarska

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX
Informacja o wyborze oferty

Sukcesywne  dostarczanie oleju opałowego w szacunkowej ilości 25 000l do Muzeum- Miejsce Pamięci Palmiry

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania.PDF

Dostawa wyposażenia – pościel, artykuły tekstylne

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX

Dostawa sprzętu i wyposażenia – mikroskopy, lupy

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX
komunikat o wyborze oferty

Dostawa wyposażenia – kosze na odpady, sprzęt do sprzątania

zapytanie ofertowe.DOCX
odpowiedzi na pytania.DOCX
protokół porównania.DOCX

Dostawa sprzętu i wyposażenia – kostka dziennikarska

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.DOCX
Postępowanie zostało unieważnione

Naprawa, konserwacja, przegląd i serwis central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdujących się na wyposażeniu Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania.PDF

Konserwacja 12 obiektów – mebli aptecznych z Muzeum Farmacji

Zapytanie ofertowe
Załącznik – lista mebli

Konserwacja posadzek drewnianych oraz żywic epoksydowych i elementów drewnianych – serwis i naprawy bieżące. Konserwacja sal wystawienniczych, klatek schodowych, balustrad w Muzeum Warszawy i Oddziałach. Dyżur usterkowy.

zapytanie ofertowe.PDF

Wykonanie trzech około 60-sekundych spotów wraz z oprawą graficzną (w języku polskim i angielskim) opowiadających o trzech wybranych zabytkach

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.PDF
załącznik nr 2.PDF
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
protokół.PDF

Dostarczanie oleju opałowego do Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry

zapytanie ofertowe.DOC

Z powodu zmiany zakresu zamówienia Zamawiający unieważnia  Zapytanie ofertowe  nr 2/2017.

Roczne wykonywanie usług w zakresie świadczenia obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych w Muzeum Warszawy i jego oddziałach

zapytanie ofertowe.DOC
formularz ofertowy.DOC
załącznik nr 1 – zakres prac.DOC

Roczne świadczenie usług konserwacji instalacji, stała 24 godzinna gotowość usuwania usterek, c.o. i wod-kan w Muzeum Warszawy i jego oddziałach

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego

zapytanie_ofertowe
załączniki.ZIP

Roczny serwis systemu audio-wizualnego

zapytanie ofertowe.ZIP

Roczny serwis ogólno-techniczny,  24 godzinna gotowość usuwania usterek, prace na wysokościach, naprawy dachów, obróbek blacharskich, instalacyjne, naprawcze, malarskie, związane z organizacją wystaw i działalnością bieżącą w Muzeum i jego oddziałów

zapytanie ofertowe.ZIP

Badanie percepcji różnych typów obiektów prezentowanych na wystawie głównej Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.PDF
informacja o unieważnieniu zapytania.PDF

Realizacja dwutygodniowej kampanii promocyjnej Muzeum Warszawy w drugiej połowie stycznia 2017 r. przy użyciu 50 gablot reklamowych typu citylight na terenie m.st. Warszawy

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół.PDF

Realizacja dwutygodniowej kampanii promocyjnej Muzeum Warszawy w drugiej połowie stycznia 2017 r. przy użyciu 50 gablot reklamowych typu citylight na terenie m.st. Warszawy

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół z rozeznania rynku.PDF

Projekt modyfikacji Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Opracowanie modelu budowania narracji z użyciem narzędzi storytellingu

zapytanie ofertowe.PDF
protokół z rozeznania rynku.PDF

Opracowanie modelu budowania narracji z użyciem narzędzi storytellingu

zapytanie ofertowe.PDF
protokół.PDF

Zorganizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Muzeum Warszawy w Amsterdamie 2

zapytanie.DOC
opis przedmiotu zamówienia.DOC
odpowiedzi.PDF
protokół porównania.PDF
protokół II.PDF

Zorganizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Muzeum Warszawy w Amsterdamie

zapytanie.DOC
opis przedmiotu zamówienia.DOC
OPZ sprostowanie.DOC
protokół porównania ofert.PDF

Zakup i dostawa zestawu do defibrylacji

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.PDF

Konsultacje specjalisty kosztorysanta w branży oświetlenia ogólnego w przestrzeni wystawienniczej w obiekcie zabytkowym

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania ofert.PDF

Usługa wykonania ekspertyzy próbek i dostawy mebli biurowych – zapytanie ponowne

zapytanie ofertowe.PDF
załącznik nr 1 – edytowalny.DOCX
protokół z porównania ofert zapytanie ponowne.PDF

Opracowanie modelu budowania narracji z użyciem narzędzi storytellingu

zapytanie ofertowe.PDF
unieważnienie postępowania.PDF

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania około 90-sekundowego trailera opowiadającego o siedzibie głównej Muzeum Warszawy

zapytanie_ofertowe_trailer.pdf
zał 1_trailer_90-sek.pdf
protokół z rozeznania rynku.pdf

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania koncepcji i napisania scenariusza audio-przewodników do Wystawy Głównej Muzeum Warszawy

zalacznik nr 1_scenariusz_popr.pdf
zalacznik nr 2_scenariusz.pdf
zapytanie-audio-przewodniki.doc
protokół porównania ofert.PDF

Opracowanie kuratorskie wystawy czasowej i opracowanie koncepcji projektu aranżacji przestrzeni wystawy czasowej

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.DOC
załącznik nr 2.DOC
załącznik nr 3.PDF
protokół porówniania – cz.1.PDF
protokół porównania – cz. 2.PDF

Opracowanie kuratorskie wystawy czasowej i opracowanie koncepcji projektu aranżacji przestrzeni wystawy czasowej

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.DOC
załącznik nr 2.DOC
załącznik nr 3.PDF

Stworzenie nowej witryny internetowej Muzeum Warszawy oraz jego oddziałów w oparciu o dostarczone przez zamawiającego informacje i dokumentację

zapytanie ofertowe.DOC
załącznik nr 1.PDF
załącznik nr 1.1.PDF

Protokół porównania ofert

Przeprowadzenie pilotażowych działań artystycznych, socjologicznych i architektonicznych w przestrzeni podwórka przy ul. Strzeleckiej 6 na Nowej Pradze w Warszawie

zapytanie ofertowe.PDF

Kompleksowa obsługa plenerowych pokazów filmowych w okresie letnim w lokalizacji Pawilon Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 105

zapytanie ofertowe.PDF
protokół porównania ofert.PDF

Wykonanie prac związanych z renowacją makiety Warszawy końca XVIII wieku i jej przystosowaniem do ponownej ekspozycji oraz montaż makiety w docelowym miejscu w Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
makieta opis demontażu – załącznik.PDF
protokół porównania ofert.PDF

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie tekstów na język angielski

protokół porównania ofert.PDF

Wykonanie prac związanych z renowacją makiety Warszawy końca XVIII wieku i jej przystosowaniem do ponownej ekspozycji oraz montaż makiety w docelowym miejscu w Muzeum Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
makieta – opis demontażu – załącznik.PDF

Wykonanie autorskiego krótkiego artystycznego filmu animowanego odnoszącego się w sposób twórczy do fenomenu Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
protokół porównania.PDF

ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe – wykonanie autorskiego krótkiego artystycznego filmu animowanego odnoszącego się w sposób twórczy do fenomenu Warszawy

zapytanie ofertowe.DOC
zmiana terminu.PDF

Usługa cateringu dla 60 uczestników konferencji „Skąd się wzięli warszawiacy”

zapytanie ofertowe.PDF
protokół porównania ofert.PDF

Zapytanie ofertowe – usługa cateringu

zapytanie ofertowe.PDF
protokół porównania.PDF

Pisemny raport ustalający wymagania do wprowadzenia systemu informatycznego zarządzania projektem i elektronicznego obiegu dokumentów

zapytanie ofertowe.DOC
wybór oferty.PDF

Usługa cateringu w dniach 19-20.10.2015r. na potrzeby konferencji realizowanej w ramach projektu „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół.PDF

Usługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

zapytanie ofertowe

Kompleksowa usługa obsługi konferencji  naukowej, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2015 roku w godzinach 10:00 – 18:00 w sali konferencyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie

zapytanie ofertowe.DOCX
protokół porównania.PDF

Zapytanie ofertowe – umowa barterowa Kawiarnia Muzeum Warszawskiej Pragi – catering

zapytanie ofertowe.DOC
2.Rzut-Parteru-Bud.-A.PDF

 

Zapytanie ofertowe – badanie procesu adaptacji do warunków życia w Warszawie osób przyjezdnych i urodzonych w mieście, prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face), realizowanego techniką CAPI w domu respondenta

zapytanie ofertowe.DOCX
modyfikacja treści SIWZ.PDF
protokół porównania.PDF

Zapytanie ofertowe – dwadzieścia 4-godzinnych konsultacji w zakresie rysunku architektonicznego

zapytanie ofertowe.PDF

Wykonanie 19 gablot ekspozycji w Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry

zapytanie ofertowe.DOC
projekt gablot.PDF

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie na język islandzki tekstów dla Muzeum Warszawy zapytanie ofertowe

Usługa introligatorska polegająca tłoczeniu kartek A6 tekstu alfabetem Braille’a

zapytanie ofertowe.PDF

Postępowanie na opinię ekspercką dotyczącą weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysów

weryfikacja dokumentacji projektowej.PDF
weryfikacja dokumentacji projektowej zu.DOC
odpowiedź na pytanie.PDF
protokół porównania.PDF

Zapytanie ofertowe – wykonanie 19 gablot ekspozycji w Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry zgodnie z projektem

Zapytanie ofertowe.doc
Projekt gablot
unieważnienie postępowania.PDF

Zapytanie ofertowe – konsultacje w zakresie rysunku architektonicznego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – koncepcja kuratorska gabinetów obejmujących zbiory Ludwika Gocla, rodziny Schiele i spuściznę po Jerzym Waldorffie
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie na język islandzki tekstów dla Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotek) Muzeum Warszawy na terenie Warszawy

Zapytanie ofertowe – kolportaż ulotek

Obsługa newsowa Muzeum Warszawy na potrzeby przeprowadzenia
kampanii promocyjno-informacyjnej
Zapytanie ofertowe

Produkcja i emisja spotu radiowego – drugi termin

zapytanie ofertowe produkcja i emisja spotu radiowego_drugi termin.pdf

Publikacja ogłoszenia w gazecie płatnej wydawanej lokalnie o zasięgu obejmującym m.st. Warszawa, o nakładzie dziennym właściwym dla dnia wydania gazety wynoszącym minimum 70 tys. egzemplarzy

zapytania_ofertowe_reklama_gazeta_drugi_termin.pdf

Publikacja ogłoszenia w gazecie płatnej wydawanej lokalnie o zasięgu obejmującym m.st. Warszawa, o nakładzie dziennym właściwym dla dnia wydania gazety wynoszącym minimum 70 tys. egzemplarzy – anulowane

Zapytanie ofertowe reklama gazeta.pdf

Program komputerowy do archiwizacji plików audio, video i zdjęć, umozliwijacy dostęp do programu dla 10 użytkowników, instalacja programu oraz przeprowadzenie szkolenie z zakresu obslugi programu dla grupy 10 użytkowników, podobny lub równoważny do programu MEDIASTORE

Zapytanie ofertowe – Mediastone.doc
Wszyscy wykonawcy – unieważnienie postępowania na dostawę programu komputerowego.pdf

Usługa powielenia i skompletowania (5 egzemplarzy) dokumentacji projektowej w  związku z realizacją i organizacją inwestycji w ramach  projektu pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”.

2014-11-13 Protokół porównania ofert.pdf
2014-10-29 Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2.pdf

Usługi cateringowe na potrzeby spotkania inaugurującego pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, 4 listopada, godz. 12.00 w piwnicach staromiejskich Muzeum
Warszawy.

2014-10-29 Protokół porównania ofert.pdf
2014-10-17 Szczegółowy opis przedmotu zamówienia catering.pdf

2014-10-17 Zapytanie ofertowe Usługi cateringowe.pdf
Formularz ofertowy – Norway Grants.docx

Wykonanie projektu podkonstrukcji szyldu Muzeum Warszawskiej Pragi wraz z jego wykonaniem i montażem.

Zapytanie ofertowe szyld MWP.pdf
załącznik nr1.zip
załącznik nr2.pdf

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania skanu – digitalizacji 11 kamienic Muzeum Warszawy z zewnątrz wraz z częścią wnętrz, Rynek Starego Miasta 28-42 i ulica Nowomiejska 4-8 w Warszawie.

2014-09-04 Protokół porównania ofert.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf

Unieważnienie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest:  Druk i dostawa papieru pakowego z logotypem dla Muzeum Warszawy

2014-08-25 – unieważnienie postępowania na Druk i dostawę papieru pakowego z logotypem dla Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania projektu podkonstrukcji szyldu Muzeum Warszawskiej Pragi wraz z jego wykonaniem i montażem.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 cz.1
Załącznik nr 1 cz. 2
Załącznik nr 1 cz. 3
Załącznik nr 1 cz. 4
Załącznik nr 1 cz. 5
Załącznik nr 2_warunki gwarancji