fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro

Usługa administrowania najmu krótkoterminowego pięciu Pokoi gościnnych należących do Muzeum Warszawy

Odpowiedzi do zapytania (.pdf)

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)

Załącznik nr 2- Istotne postanowienia umowy (.pdf)

Załącznik nr 3- Wzór formularza ofertowego (.pdf)

Załącznik nr 3- Wzór formularza ofertowego (.pdf)

Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Usługa administrowania najmu krótkoterminowego pięciu Pokoi gościnnych należących do Muzeum Warszawy

Unieważnienie postępowania (.pdf)

Odpowiedzi do Zapytania ofertowego 10.07.2020 nr 1 (.pdf)

Odpowiedzi do Zapytania ofertowego 10.07.2020 nr 2 (.pdf)

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego (.docx)

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna (.pdf)


Ośmiomiesięczna konserwacja urządzeń dźwigowych: 2 dźwigów osobowych, 1 dźwigu serwisowego, małego, 1 platformy pionowej i 1 platformy i schodów w jednym w siedziby głównej Muzeum Warszawy.

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx)
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (.pdf)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – zakres konserwacji (.pdf)
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna (.pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________________________________________________________________

Konserwacja elewacji Muzeum Warszawy i jego Oddziałów, w tym wymiana uszczelek i inne usługi powiązane oraz nowe świetliki na dziedzińcu siedziby głównej Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.odt)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.pdf)
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna  – pzp Muzeum Warszawy (.pdf)
Informacja z wyboru Wykonawcy

_________________________________________________________________________

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Oddział Muzeum Warszawy

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAWA NA BUDYNEK (.docx)
Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAWA PARKINGOWA (.docx)
Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA LATARNIA – PRZEJŚCIÓWKA (.docx)
Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego (.docx)
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna – pzp Muzeum Warszawy (.pdf)
Informacja o wyniku wyboru Wykonawcy

_________________________________________________________________________

Opracowanie (aktualizacja) operatu wodnoprawnego na pobór wody z oligoceńskiej warstwy wodonośnej ujętej studnią nr 2 na działce nr ew. 167 w obrębie 19 Kaliszki znajdującej się na terenie oddziału Muzeum Warszawy: Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, gmina Czosnów wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 r. ważności obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Zapytanie ofertowe (.doc)
Odpowiedzi do zapytania ofertowego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie”  w ramach dofinansowania   RPO Województwa Mazowieckiego  Działanie 4. 2 „Efektywność energetyczna

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna
Dokumentacja techniczna
Protokół porównania ofert

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie”  w ramach dofinansowania   RPO Województwa Mazowieckiego  Działanie 4. 2 „Efektywność energetyczna”
Zapytanie ofertowe
Klauzula informacyjna
Formularz ofertowy
Dokumentacja techniczna
Protokół porównania

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie usług serwisowych i utrzymanie programu Xpertis na okres 01-12/2020
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa oleju opałowego do siedziby Muzeum Warszawy Palmirach, Kaliszki, gmina Czosnów w terminie: 01.01.2020r. – 31.12.2021r.
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert


Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, zwanego dalej “RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami dla Muzeum Warszawy
Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi do zapytania ofertowego | 5.12.2019
Odpowiedzi do zapytania ofertowego | 6.12.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Świadczenie usług internetu w lokalizacjach Muzeum Warszawy w Warszawie przy ul. Dzielnej 7, Jaktorowskiej 6, Długiej 13/15, Piwnej 31/33, Ząbkowskiej 23/25 lok.7, Brzozowej 11/13
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert


Świadczenie usług internetu w lokalizacji Muzeum Warszawy w siedzibie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w latach 2020-21
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert


Świadczenie usług internetu w lokalizacji Muzeum Warszawy w siedzibie przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie w latach 2020-21
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert


Świadczenie usług internetu w lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 w Warszawie w latach 2020-21
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert


Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w lokalizacji Muzeum Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki w latach 2020-21
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert


Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 2020-2021
Zapytanie ofertowe
Protokół porównania ofert


Dostawa przenośnego zestawu do audiodeskrypcji. Termin składania ofert upływa dnia 2 grudnia 2019 roku do godziny 11.00.


Organizacja Gal w Muzeum Woli w Warszawie (ul. Srebrna 12)


Dostawa i montaż biurowego wyposażenia uzupełniającego do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 w Warszawie.

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do siedziby Oddziału Woli Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie.

Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry w Kaliszkach Gmina Czosnów, w terminie: 01.05.2019r. – 31.12.2019r.

Dostawa oleju opałowego do siedzibie Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry Kaliszki gmina Czosnów w terminie: 15.04.2019r. – 30.09.2019r.

Produkcja scenografii wystawy czasowej „Miasto Sensorycznie”

Szacowanie wartości usługi – internet w siedzibie Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry

Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, zwanego dalej “RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami dla Muzeum Warszawy

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych zgodnie z przepisami

Zapytanie ofertowe

Unieważanienie postępowania


Konserwacja systemu audio-wizualnego w Muzeum Warszawy i jego oddziałach

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania Wykonawców


Roczny serwis ogólnotechniczny

Zapytanie ofertowe


Zakup i dystrybucja energii cieplnej do siedziby Muzeum przy Rynku Starego Miasta 28 oraz przy ul. Srebrnej 12 w terminie: 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert


Druk broszur i map dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapytanie ofertowe
modyfikacja treści zapytania ofertowego
odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego
protokół porównania
wybór oferty najkorzystniejszej

Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacjach Muzeum Warszawy, w terminie 01.01.2019r -31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert


Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych w lokalizacji w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, w terminie 01.01.2019r -31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

odpowiedź na pytanie

odpowiedź na pytania 2

Protokół porównania ofert


Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry w Kaliszkach Gmina Czosnów, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

odpowiedź na pytanie

protokół porównania ofert


Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

odpowiedź na wniosek 2

protokół porównania ofert

protokół porównania ofert 2


Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum przy Rynku Starego Miasta 28, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

protokół porównania ofert


Świadczenie usług internetu stacjonarnego w siedzibie Muzeum przy ul. Targowej 50/52, w terminie: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

zapytanie ofertowe

odpowiedź na wniosek

protokół porównania ofert


Zakup i dystrybucja energii cieplnej

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert


Dostarczenie oleju opałowego

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert


Dostawa regałów do magazynów  Muzeum Warszawy w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej oraz w Warszawie przy ul. Annopol 4

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert


Dostawa osuszaczy powietrza do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego

Protokół porównania ofert


Usługa naprawy lady sklepowej w siedzibie Oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52

Zapytanie ofertowe

Protokół porównania ofert