fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 30 tys. euro

Druk i dostawa 1000 egzemplarzy książki pt.:  „Legends of Warsaw”

Nr MW/ZP/8/ZOC/2020

Unieważnienie

Druk i dostawa 1200 egzemplarzy książki pt. „Rzeczy dzieją się w Warszawie”
MW/ZP/7/ZOC/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie
MW/ZP/4/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki
Załączniki do SIWZ nr 2, nr 3, nr 4,nr 6.
Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane mające charakter prac termomodernizacyjnych w Muzeum Woli oddziału Muzeum Warszawy w ramach Konkursu „Efektywność Energetyczna” RPO Województwa Mazowieckiego

Numer: MW/ZP/3/PN/2020

Ogłoszenie o zmianie umowy
Ogłoszenie o zmianie umowy
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ + załącznik nr 2, 3, 4, 6, 8, 9
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz osób – Załącznik nr 7 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Muzeum Woli – Przedmiar roboty instalacyjne elektryczne 
Muzeum Woli – Przedmiar roboty remontowe i renowacyjne
Muzeum Woli – Przedmiar w zakresie okablowania elektrycznego oraz systemów oświetleniowych oraz sygnalizacyjnych_
Muzeum Woli – Przedmiar roboty instalacyjne w budynku 

Muzeum Woli – Przedmiar roboty instalowanie c.o., izolacja cieplna
Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Serwis instalacji systemu BMS dla Muzeum Warszawskiej Pragi Oddział Muzeum Warszawy

Numer: MW/ZP/2/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ + załączniki: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do OPZ – Harmonogram przeglądów MWP
Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ 
Odpowiedzi na pytania

Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 5

Istotne postanowienia umowy w trybie śledzenia zmian – Załącznik nr 5 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 10

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w trybie śledzenia zmian – Załącznik nr 10
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Serwis systemów niskoprądowych obiektów Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28 oraz Oddziałach.

Nr postępowania  MW/ZP/1/PN/2020   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 1 do SIWZ
SIWZ + załączniki nr 2-10
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MW/ZP/1/PN/2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejska 4-8 – Etap I

MW/ZP/28/WR/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dystrybucja energii elektrycznej dla Muzeum Warszawy i jego oddziałów w lokalizacjach: Warszawa, ul. Brzozowa 11/13,  Warszawa, ul. Długa 13/15, Warszawa, ul. Dzielna 7, Warszawa, ul. Piwna 31/33, Warszawa, ul. Piwna 35/37, Warszawa, Rynek Starego Miasta 28, Warszawa, ul. Srebrna 12, Warszawa, ul Targowa 50/52, Warszawa, ul. Ząbkowska 23/27 lok. 7

MW/ZP/25/WR/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Produkcja i dostawa pięciu manekinów do Gabinetu Ubiorów  na wystawie głównej w Muzeum Warszawy

MW/ZP/19/WR/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Serwisy techniczne obiektów Muzeum Warszawy w sześciu częściach

Nr MW/ZP/27/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki 2-10

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania – Zestaw 1 cz. IV, cz. V

Protokół z otwarcia ofert do postępowania nr MW/ZP/27/PN/2019

Unieważnienie postępowania – część szósta

Unieważnienie postępowania – część piąta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – części pierwsza, druga, trzecia, czwarta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

MW/ZP/26/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki

Odpowiedzi na pytania, Zestaw 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania – zestaw 2 – zmiana SIWZ

Załączniki 2, 3, 4

Formularz cenowy – Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania Zestaw 2_zmiana SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


IV dodruk i dostawa książki „Legendy Warszawskie. Antologia”

Nr ref. MW/ZP/24/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Druk i dostawa kalendarzy na rok 2020 z gumką i zakładką (1200 szt.)

Nr ref. MW/ZP/23/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Druk i dostawa zeszytu ćwiczeń „Legendy Starego Miasta w Warszawie”

Nr ref.MW/ZP/22/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Druk i dostawa kalendarzy na rok 2020 z gumką i zakładką (1200 szt.)

Nr ref. MW/ZP/21/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Modernizacja węzła energetycznego budynku Muzeum Woli oddziału Muzeum Warszawy (Rozdzielnia elektryczna wraz z zasilaniem z przyłącza operatora)

Nr ref.  MW/ZP/12/WR/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Druk i dostawa książki „Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939”.

Nr ref. MW/ZP/18/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Druk i dostawa książki „Zręczni. Historie z warszawskich pracowni i warsztatów (3000 egz.)”.

Nr ref. MW/ZP/17/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16”

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

Nr postępowania  MW/ZP/16/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ + załączniki
Odpowiedzi na pytania, Zestaw 1
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, część I i II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, część III i IV
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części I, II, III, IV


Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności  wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej

Nr ref. MW/ZP/15/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki załączniki do SIWZ nr 2,  3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 11 – Umowa o zachowaniu poufności
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postpowania MW/ZP/15/PN/2019


Dostawa, montaż i serwis mobilnego zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Lapidarium siedziby głównej Muzeum Warszawy

nr ref. MW/ZP/14/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki
Załącznik nr 1A do SIWZ
Odpowiedzi na pytania – Zestaw 1
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Druk i dostawa książki „Herse. Warszawski dom mody” w ilości 1500 egz.

nr ref. MW/ZP/13/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejska 4-8 – Etap I

MW/ZP/11/PN/2019

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej dla Wykonawców, który odbędzie się 06-09-2019r. o godz. 12.00 w budynku Muzeum Warszawy, spotkanie w recepcji Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa. 

 Druk i dostawa folderu towarzyszącego wystawie czasowej „Nieba i ziemi nie widać”. Warszawiacy o wrześniu 1939.

MW/ZP/10/ZOC/2019


„Druk i dostawa przewodnika po wystawie głównej Muzeum Warszawy, wersja polskojęzyczna (500 egz.)”

MW/ZP/9/ZOC/2019


Druk i dostawa publikacji XXII tomu serii „Z dziejów kartografii”

MW/ZP/8/ZOC/2019


Dystrybucja energii elektrycznej dla Muzeum Warszawy i jego oddziałów

MW/ZP/6/WR/2019


Świadczenie usług ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach
MW/ZP/7/US/2019


Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

MW/ZP/5/PN/2019
UWAGA zmiana terminu składania ofert

Druk Publikacji Muzeum Warszawy – Rocznik „Almanach Warszawy” tom XII.  MW/ZP/4/ZOC/2019
Protokół z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Usługa Drukowania wraz ze składaniem i introligatornią materiałów poligraficznych oraz dostawą na potrzeby Muzeum Warszawy. MW/ZP/3/ZOC/2019
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Druk i dostawa folderu do wystawy czasowej Spółdzielnia ORNO – Biżuteria.
MW/ZP/2/ZOC/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dostawa sprzętu IT
MW/ZP/1/PN/2019

UWAGA zmiana terminu składania ofert