Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 30 tys. euro

Dostawa sprzętu IT
MW/ZP/1/PN/2019
UWAGA zmiana terminu składania ofert
Dystrybucja energii elektrycznej dla Muzeum Warszawy i jego oddziałów MW/ZP/54/WR/2018
Prace uzupełniające w zakresie oświetlenia zewnętrznego w obiekcie Muzeum Warszawy MW/ZP/55/WR/2018
Druk broszur i map MW/ZP/52/ZOC/2018
Serwisy techniczne obiektów Muzeum Warszawy w czterech częściach MW/ZP/53/PN/2018
ogłoszenie
siwz
załączniki
załącznik 2 do SIWZ
Załącznik 3 do SIWZ
Załącznik 4 do SIWZ
Druk piątej książki z serii PLANY WARSZAWY -Plan Warszawy 1955 – MW/ZP/51/PN/2018
Druk i dostawa publikacji Katalog wydawniczy Muzeum Warszawy – MW/ZP/49/ZOC/2018
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przełożenie dachówki w kamienicach numer 36 i 38 przy Rynku Starego Miasta oraz kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej 6 – MW/ZP/47/PN/2018
ogłoszenie o zamówieniu
siwz
Opis przedmiotu zamówienia
ST_02_dach_2018_08
Muzeum WARSZAWY_dach_PR_2018_08.prd
Modyfikacja treści SIWZ
odpowiedzi na pytania
protokół z otwarcia ofert
Druk i dostawa kalendarza z gumką i zakładką, notesu oraz kalendarza trójdzielnego w dwóch częściach – MW/PN/46/ZOC/2018
informacja z otwarcia ofert
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
wybór ofert najkorzystniejszych
Publikacja ogłoszenia w ogólnopolskim, ekskluzywnym miesięczniku dla kobiet o średnim miesięcznym nakładzie 130 000 egzemplarzy wraz z publikacją materiału sponsorowanego na stronie internetowej – MW/ZP/32/WR/2018
Zakup i dostawę elementów system system audioprzewodników – zintegrowane nadajniki (110 szt.) i wgranie treści – MW/ZP/44/WR/2018
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Modernizację instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej dwóch central wentylacyjnych numer 5 i 6 – MW/ZP/40/PN/2018
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
informacja z otwarcia ofert.docx
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Promocja – ogłoszenia promocyjne w wybranych mediach w 5 częściach – MW/ZP/42/PN/2018
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze ofert najkorzystniejszychDostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących – audiobook książki Rzeczy Warszawskie, towarzyszący wystawie stałej Rzeczy Warszawskie w Muzeum Warszawy- MW/ZP/38/WR/2018.
Ogłoszenie o zamiarze zawracia umowy
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy MW/ZP/39/PN/2018. Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
ogłoszenie zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
espd-request
elektroniczny jedz
opis przedmiotu zamówienia
wyjasnienia treści SIWZ
wyjaśnienia treści SIWZ 2
wyjaśnienia treści SIWZ_modyfikacja
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
skan odwołania
modyfikacja treści SIWZ
Dokumentacja gwarancyjna
Dokumentacja rysunkowa
Dokumentacja odbiorowa
Dokumentacja jakościowa
Muzeum Woli – spis powykonawcza całość
UZUPEŁNIENIE – 04.07.2018
modyfikacja treści SIWZ_ termin otwarcia ofert
ogłoszenie o zaminie ogłoszenia_termin otwarcia ofert

modyfikacja treści SIWZ_05_09_2018
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _ 05_09_2018
informacja z otwarcia ofert
informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty
ogłoszenie o odwołaniu
treść odwołaniaDruk i dostawa publikacji “Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2017” – MW/ZP/37/ZOC/2018
informacja z otwarcia ofert
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
wybór oferty najkorzystniejszejProdukcja wystawy czasowej “Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915-1918” – MW/ZP/36/PN/2018
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia – plik edytowalny
opis przedmiotu zamówienia
wyjasnienia treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejZapytanie o cenę na druk i dostawę publikacji “Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915-1918” – MW/ZP/33/ZOC/2018
informacja z otwarcia ofert
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejDostawa szali i apaszek jedwabnych z logotypem Muzeum Warszawy – MW/ZP/34/PN/2018
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
informacja z otwracia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących – produkcja ścieżek zwiedzania wystawy głównej Muzeum Warszawy, dostawa 20 pętli indukcyjnych –MW/ZP/31WR/2018
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących (dostawa tabletów)- MW/ZP/29/PN/2018 – zamówienie realizowane  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020.
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
wyjaśnienia SIWZ _modyfikacja treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk, introligatornia oraz dostawa teki na Dane warszawskie wraz z kartkami – MW/ZP/24/ZOC/2018
informacja z otwarcia ofert
wybór oferty

druk materiałów promocyjnych w dwóch częściach (II) – MW/ZP/30/PN/2018 – zamówienie realizowane  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020.
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakup, dostawa, montaż i serwis sprzętu multimedialnego do prowadzenia działalności kulturalnej w Muzeum Warszawy – MW/ZP/23/WR/2018 – zamówienie realizowane  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
ogłoszenieoudzieleniu zamówienia

Montaż instalacji dla urządzeń aktywnych dla sieci LAN, szafy LAN, UPS dla szafy LAN oraz zewnętrznych elementów zasilania ze sterowania – MW/PN/27/PN/2018 – realizowany w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.
ogłoszenie zamówieniu
SIWZ wraz z załacznikami
SIWZ wraz z załacznikami- plik edytowalny
PW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_1STPW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_OPIS
PW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_RYS 1E_oz
PW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_RYS 2E_oz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
wyjasnienia treści SIWZ_ modyfikacja
wzór oferty rodo
klauzula informacyjna
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
unieważnienie czynności wyboru, ponowny wybór

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących – MW/ZP/26/PN/2018 – zamówienie realizowane  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020.
ogłoszenieozamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
obowiązki informacyjne RODO
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_unieważnienie
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz 3 i 5
informacja o odwołaniu w cz. 5
odwołanie

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną – wykonanie usługi graficznej– MW/ZP/22/WR/2018 –zamówienie realizowane  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020.
ogłoszenieozamiarze zawarcia umowy
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących – MW/ZP/25/PN/2018 – zamówienie realizowane  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy – MW/ZP/36/PN/2017
ogłoszenie o zamienie umowy

Promocja – ogłoszenia promocyjne w wybranych mediach w 5 częściach – MW/ZP/16/PN/2018 – realizowana  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaplik edytowalny
informacja z otwarcia ofert
informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej

Montaż instalacji dla urządzeń aktywnych dla sieci LAN, szafy LAN, UPS dla szafy LAN oraz zewnętrznych elementów zasilania ze sterowania – MW/PN/21/PN/2018 – realizowany w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załacznikam
PW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_1STR
PW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_OPIS

PW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_RYS 1E_oz

PW_IE_OSW ZEW_Muzeum Woli_RYS 2E_oz

E-opis

Strona_tyt
szafy-EN_01

szafy-EN_02
Ogłoszenie nr 500104894
modyfikacja treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania

Obsługa techniczna – realizacja, montaż, instalacja infrastruktury na wydarzeniach towarzyszących otwarciu II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy – MW/ZP/20/PN/2018
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik edytowalny
plan Lapidarium
plan
uniewaznienie postępowania

Dostawa mebli do siedziby Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – MW/ZP/18/PN/2018
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ meble Rynek Starego Miasta
SIWZ meble Rynek starego Miasta – edytowalna
OPZ
wyjasnienia treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 1
informacja o unieważnieniu postępowania w cz 2.

Dostawę wyposażenia pomieszczeń biurowych – meble standardowe – MW/ZP/19/PN/2018 – realizowanym w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załacznikami
SIWZ wraz z załacznikami
wyjaśnienie treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert
wybór oferty najkorzystniejszej

 

Druk materiałów promocyjnych w dwóch częściach – MW/ZP/8/PN/2018 realizowany  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
informacja z otwarcia ofert

Kampania promocyjna Muzeum Warszawy MW/ZP/9/PN/2018 realizowany  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących MW/ZP/10/PN/2018 realizowany  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej cz 1-3, 5
informacja z wyboru oferty część czwarta.DOCX
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
informacja o unieważnieniu postępowania


Dostosowanie wystawy do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących MW/ZP/11/PN/2018 realizowany  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
wyjasnienia treści SIWZ
załacznik do pisma TEKST OPROWADZANIA DO PRZETŁUMACZENIA NA PJM
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
unieważnienie części drugiej

 

Dostosowanie wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną MW/ZP/12/PN/2018 realizowany  w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
ogłoszenie ozamówieniu
SIWZ
unieważnienie postępowania
ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w Muzeum Woli oddziale Muzeum Warszawy przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie – zamówienie uzupełniajace.
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy MW/ZP/13/PN/2018. Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

UWAGA: Zamawiający zaprasza Wykonawców na wizję lokalną w Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w dniu 10 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00. Informację o osobach biorących udział w wizji lokalnej należy przesłać na adres e-mail zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ pdf

SIWZ doc
Załącznik do SIWZ – formularz JEDZ
Opis przedmiotu zamówienia
wyjaśnienia treści SIWZ
Projekt wykonawczy
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
informacja z otwarcia ofert
wybór oferty najkorzystniejszej

Usługi drukowania wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Warszawy. MW/ZP/7/ZOC/2018
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk i dostawa publikacji “Rzeczy warszawskie z dreszczem – MW/ZP/4/ZOC/2018
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa wyposażenia pomieszczeń biurowych – meble kuchenne pod zabudowę wraz ze sprzętem AGD. MW/ZP/6/PN/2018. Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjasnienia treści SIWZ
wyjasnienia treści SIWZ 2
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dostawa wyposażenia pomieszczeń biurowych – sprzęt IT wraz z oprogramowaniem. MW/ZP/3/PN/2018. Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
specyfikacja istotych warunkówzamówienia załacznik edytowalny
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
wyjaśnienia treści SIWZ
wyjaśnienia treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert
wybór oferty najkorzystniejszej

Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy. MW/ZP/5/PN/2018. Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalacznik_do_siwz_formularz_jedz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia – edytowalna
opis przedmiotu zamówienia
wyjasnienia treści SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana terminu otwarcia ofert
Projekt wykonawczy przebudowy
Instalacje elektryczne
Dokumentacja architektoniczna
Instalacje sanitarne
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
wyjaśnienia treści SIWZ 2
informacja z otwarcia ofert
unieważnienie

Druk i dostawa publikacji “Rzeczy warszawskie z dreszczem” MW-ZP/4/ZOC/2018 – zapytanie o cenę
informacja z otwarcia ofert

Dostawa wyposażenia pomieszczeń biurowych – meble standardowe. MW/ZP/2/PN/2018. Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe “Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załaczniki edytowalne
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja
wyjasnienia treści SIWZ oraz modyfikacja – załączniki edytowalne
informacja z otwarcia ofert
informacja o odwołaniu
unieważnienie postępowania

Serwisy techniczne obiektów Muzeum Warszawy w dziewięciu częściach – MW/ZP/61/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załączniki edytowalne
wyjaśnienia treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert.docx
część siódma – informacja o wyborze oferty
część ósma – unieważnienie postępowania
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk i dostawa publikacji “Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983”, Archeologia dawnej Warszawy, tom IV.
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk i dostawa broszury dotyczącej nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 50/52 w Warszawie.
informacja z otwarcia ofert

Druk i dostawa publikacji “Almanach Warszawy t.11.”
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Leasing fabrycznie nowych samochodów na okres 3 lat w dwóch częściach
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załaczniki edytowalne
informacja z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania

Druk i dostawa broszury dotyczącej nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 50/52 w Warszawie.
informacja z otwarcia ofert
informacja o unieważnieniu postępowania

Druk i dostawa publikacji Legendy warszawskie. Antologia
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty

Druk i dostawa publikacji z serii PLANY WARSZAWY- Plan Warszawy Korpusu Inżynierów Wojskowych z 1825 roku – MW/ZP/52/ZOC/2017
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk i dostawa kalendarza z gumką i zakłądką, notesu oraz kalendarza trójdzilnego MW/ZP/51/ZOC/2017.
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Koncepcja aranżacji przestrzeni wystawienniczych wraz z przestrzeniami uzupełniającymi w Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie wraz z projektami wykonawczymi – zamówienie z wolnej ręki MW/ZP/50/WR/2017.
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kampania promocyjna Muzeum Warszawy MW/ZP/53/PN/2017
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załaczniki do SIWZ
wyjasnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
informacja z otwarcia ofert
informacja o unieważnieniu części postępowania
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy MW/ZP/36/PN/2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik do SIWZ
Specyfikacja techniczna
PPP architektura
PW elektryka
PW IWW
PW architektura
wyjaśnienia treści SIWZ
ogłoszenie o zamienie ogłoszenia
MW PW A32 0 05 PLANOW I MAP REV2
MW-PW-A36-1-01 34-1-01 fotografia REV2
ZESTAWIENIE SIEDZISK rev2
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji projektu identyfikacji zewnętrznej Muzeum Warszawy

UWAGA!!  spotkanie z zespołem ekspertów odbędzie się 6 października 2017 roku o godzinie 14:00.

UWAGA!! pierwsze spotkanie z zespołem ekspertów i wizja lokalna rozpoczną odbędą się 22 września 2017 roku o godzinie 13:00.

Informacje o chęci udziału proszę przesyłać do końca dnia 21 września 2017 roku na adres zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin warsztatów projektowych
PWA-21_elewacja_Rynek

Inwentaryzacja elewacji Muzeum Warszawy
Logo Muzeum Warszawy manual
Elewacja od Rynku Starego Miasta RYS 22
wyjaśnienia treści Regulaminu warsztatów
wejścia na wystawy
font
informacja o kwalifikacji uczestników
informacja o wynikach konkursu

Produkcja wystawy czasowej „Mikrokosmos rzeczy. Publiczne i prywatne życie kolekcji” w siedzibie głównej Muzeum Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załaczniki edytowalne
Specyfikacja_techniczna
Zestawienie_materiałów_załącznik 1
Rysunki projektowe
wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
protokół z postępowania
wyjaśnienia treści SIWZ 2
wymiary okienwymiary okien
wyjasnienia treści siwz 3
informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk i dostawa książki pod tytułem „Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku”

Informacja o wyborze oferty

Konkurs architektoniczny na koncepcję aranżacji przestrzeni wystawienniczych wraz z przestrzeniami uzupełniającymi w Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie

UWAGA, bardzo prosimy o przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej na adres e-mail zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl

Ogłoszenie o konkursie
Załączniki edytowalne
Regulamin konkursu
Załącznik nr 2
Logo Muzeum Warszawy manual
Wytyczne do konkursu
Projekt wykonawczy
Rzuty i rysunki dwg
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia treści regulaminu
Wyjasienia treści Regulaminu 2
wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu 3
informacja o kwalifikacji uczestników
zawiadomienie o wynikach konkursu

Druk i dostawa książki pod tytułem „Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku”

Informacja z otwarcia ofert

Produkcja wystawy czasowej „Mikrokosmos rzeczy. Publiczne i prywatne życie kolekcji” w siedzibie głównej Muzeum Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki do SIWZ
Specyfikacja_techniczna
Zestawienie_materiałów_załącznik 1
Rysunki projektowe
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa środków czystości na potrzeby Muzeum Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki edytowalne
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Modyfikacja treści SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
unieważnienie postępowania

 

Zakup i dostawę sprzętu – audioprzewodników (140 szt.) wraz z osprzętem, oprogramowaniem (ogłoszenie nr 509051-N-2017)

Druk i dostawa książki pod tytułem „Sprawozdanie roczne 2016 Muzeum Warszawy”

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk (II wydanie) i dostawa dwóch publikacji z serii PLANY WARSZAWY – Plan Warszawy G. L. Le Rouge’a z 1768 roku oraz Plan Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Druk i dostawa katalogu wystawy stałej Muzeum Farmacji pt.: RES PHARMACEUTICAE

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Konkurs architektoniczny na koncepcję aranżacji przestrzeni wystawienniczych wraz z przestrzeniami uzupełniającymi w Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie

UWAGA, bardzo prosimy o przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej na adres e-mail zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki edytowalne
Regulamin konkursu
Załącznik nr 2
Logo Muzeum Warszawy manual
Wyjaśnienia treści Regulaminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści regulaminu

Wytyczne do konkursu
Lista uczestników zakwalifikowanych do 2. etapu konkursu
Projekt wykonawczy
Rzuty i rysunki dwg
Wyjaśnienia treści regulaminu konkursu
Informacja o unieważnieniu postępowania

Druk i dostawa książki 20 rzeczy o Warszawie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy

Informacja z otwarcia ofert

Druk i dostawa książek wejść do magazynów zbiorów oraz książek kontroli zbiorów

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytania o cenę na druk i dostawę Almanachu Warszawy tom X

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakup i dostawa sprzętu – audioprzewodników (140 szt.) wraz z osprzętem, oprogramowaniem 

Druk i dostawa książki pod tytułem „Legendy Warszawskie. Antologia”

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Druk i dostawa książki pod tytułem „Rzeczy warszawskie”

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

„Kompleksowa obsługa wizyt studyjnych” dla działania partnerskiego pn. „Rzeczy w Muzeum – seminarium, wizyty studyjne, publikacja” realizowanego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej cz. „B” dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

ogłoszenie o zamówieniu.PDF
SIWZ.PDF
załączniki edytowalne.DOCX
informacja z otwarcia ofert.PDF
wybór oferty najkorzystniejszej.PDF

Wstępne ogłoszenie informacyjne – Produkcja wystawy czasowej „Mikrokosmos rzeczy. Oficjalne i prywatne życie kolekcji w siedzibie głównej Muzeum Warszawy”

ogłoszenie informacyjne.PDF

Druk i dostawa informatora historyczno-turystycznego po Starym Mieście w Warszawie

informacja o wyborze wykonawcy.PDF

Druk i dostawa książki „Legendy warszawskie. Antologia”

informacja z otwarcia ofert.PDF
wybór najkorzystniejszej oferty.PDF

Druk publikacji Plany Warszawy 1912 i druk notesów w identyfikacji Planów Warszawy

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.PDF

Tłumaczenie tekstów na język angielski i redakcja tekstów w języku angielskim do publikacji Rzeczy warszawskie

ogłoszenie o zamówieniu.PDF
SIWZ.PDF
załączniki edytowalne.DOCX
wyjaśnienia treści SIWZ.PDF
protokół z otwarcia ofert.PDF
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.PDF

Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii cieplnej do nieruchomości Muzeum Warszawy

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.PDF

Prace konserwatorskie przy tynkach w piwnicach kamienicy 42 Muzeum Warszawy oraz prace interwencyjne dla przywrócenia prawidłowych warunków na ekspozycji znajdującej się w piwnicach Muzeum Warszawy oraz w innych pomieszczeniach piwnicznych

Muzeum WARSZAWY_piwnice_PR.prd.pdf
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
załączniki edytowalne.doc
wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
załączniki edytowalne.DOC
protokół z otwarcia ofert.PDF
informacja o unieważnieniu postępowania.PDF

Druk i dostawa dwóch publikacji dotyczących modernizacji siedziby głównej Muzeum Warszawy

SIWZ.PDF
załączniki edytowalne.DOCX
informacja.PDF
informacja o wynikach postępowania druk i dostawa dwóch publikacji.pdf

Druk i dostawa książki „Legendy warszawskie. Antologia”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Korekta angielska dwóch publikacji promujących projekt pod nazwą Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

ogłoszenie o zamówieniu.PDF
SIWZ wraz z załącznikami.PDF
wyjaśnienia do treści SIWZ.PDF
informacja o wynikach postepowania.PDF

Produkcja wystawy stałej Muzeum Warszawy – wstępne ogłoszenie informacyjne

ogłoszenie.PDF

ARCHIWUM

Druk i dostawa Almanachu Warszawy tom IX

wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę.PDF

Druk i dostawa Sprawozdania Muzeum Warszawy 2015

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.PDF

Druk i dostawa katalogu do wystawy „Élisabeth Vigée Le Brun i Polacy”

informacja o wyborze oferty.PDF

Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni artystycznej z ofertą gastronomiczną w budynku Muzeum Warszawskiej Pragi

regulamin konkursu.PDF
załącznik nr 1.PDF
udzielenie odpowiedzi na pytania.PDF
Informacja o wyniku postępowania.PDF
wybór oferty po rewizji.PDF

Obejrzenie przestrzeni kawiarni w Muzeum Warszawskiej Pragi jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową – marketing@muzeumwarszawy.pl.