fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 30 tys. euro

Kampania promocyjno-informacyjna o obiektach związanych z projektem Modernizacja Muzeum Woli-oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-5937/16”

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

Nr postępowania  MW/ZP/16/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ + załączniki


Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności  wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej

Nr ref. MW/ZP/15/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki załączniki do SIWZ nr 2,  3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 11 – Umowa o zachowaniu poufności


Dostawa, montaż i serwis mobilnego zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Lapidarium siedziby głównej Muzeum Warszawy

nr ref. MW/ZP/14/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki
Załącznik nr 1A do SIWZ
Odpowiedzi na pytania – Zestaw 1
Protokół z otwarcia ofert


Druk i dostawa książki „Herse. Warszawski dom mody” w ilości 1500 egz.

nr ref. MW/ZP/13/ZOC/2019

Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Instalacja elementów systemu identyfikacji wizualnej kamienic siedziby głównej Muzeum Warszawy w Warszawie na kamienicach przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejska 4-8 – Etap I

MW/ZP/11/PN/2019

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej dla Wykonawców, który odbędzie się 06-09-2019r. o godz. 12.00 w budynku Muzeum Warszawy, spotkanie w recepcji Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa. 

Druk i dostawa folderu towarzyszącego wystawie czasowej „Nieba i ziemi nie widać”. Warszawiacy o wrześniu 1939.

MW/ZP/10/ZOC/2019


 

„Druk i dostawa przewodnika po wystawie głównej Muzeum Warszawy, wersja polskojęzyczna (500 egz.)”

MW/ZP/9/ZOC/2019


 

Druk i dostawa publikacji XXII tomu serii „Z dziejów kartografii”

MW/ZP/8/ZOC/2019


 

Dystrybucja energii elektrycznej dla Muzeum Warszawy i jego oddziałów
MW/ZP/6/WR/2019Świadczenie usług ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach
MW/ZP/7/US/2019Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

MW/ZP/5/PN/2019
UWAGA zmiana terminu składania ofert

Druk Publikacji Muzeum Warszawy – Rocznik „Almanach Warszawy” tom XII.  MW/ZP/4/ZOC/2019
Protokół z otwarcia ofert
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Usługa Drukowania wraz ze składaniem i introligatornią materiałów poligraficznych oraz dostawą na potrzeby Muzeum Warszawy. MW/ZP/3/ZOC/2019
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Druk i dostawa folderu do wystawy czasowej Spółdzielnia ORNO – Biżuteria.
MW/ZP/2/ZOC/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dostawa sprzętu IT
MW/ZP/1/PN/2019

UWAGA zmiana terminu składania ofert