Działalność CIZ wspierają:

 • Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy | ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Centrum Interpretacji Zabytku (CIZ), to jeden z wydziałów Muzeum Warszawy, który dzięki środkom unijnym wzbogaci swoją ofertę, m.in. o czytelnię, kącik dla maluchów oraz internetowy portal informacyjno-usługowy dla turystów z kraju i zagranicy. Centrum zostanie także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego pozwoli na uatrakcyjnienie prowadzonych przez CIZ lekcji muzealnych, warsztatów i wykładów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Projektory 3D, ekspozytury i rzutniki multimedialne, będą dostosowane do potrzeb osób niewidomych lub niedowidzących. Wnętrza CIZ wyposażone zostaną w nowe meble, wydzielony zostanie także kącik dla maluchów oraz czytelnie.

   Projekt zakłada również utworzenie podstrony www muzeum, na Budynek CIZ zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wewnątrz zamontowane będą platformy niwelujące bariery architektoniczne, natomiast przed budynkiem ustawiona będzie tablica informacyjna w języku Braille’a.

   Tytuł projektu: Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy
   Beneficjent: Muzeum Warszawy
   Całkowita wartość projektu: 717 718,53 zł
   Kwota dofinansowania: 495 984,35 zł
   Działanie: 6.1 Kultura

   Projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy“ jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

   www.dreamsart.pl

    

 • Projekt edukacyjny dotyczący zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie | ze środków programu Patriotyzm Jutra 2015

   Makieta Starego Miasta w skali 1:200, puzzle oraz figurki fasad staromiejskich zabytków to najnowsze przykłady unikatowych pomocy naukowych, za pomocą których zwiedzający mogą poznawać historię Warszawy w Centrum Interpretacji Zabytku. Świeżym nabytkiem Centrum są także tyflografiki zabudowy Starego Miasta, dzięki którym osoby niewidome i niedowidzące będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

   Makieta, puzzle i figurki fasad pomyślane zostały jako nowoczesne i przyjazne zwiedzającym narzędzia do upowszechnia wiedzy na temat zniszczenia i odbudowy Starego Miasta. Dzięki makiecie Starego Miasta z naniesionym na niej przedwojennym obrysem zabudowy, zwiedzający mogą dostrzec zmiany, jakie nastąpiły w topografii miasta po II wojnie światowej. Jest to szczególnie istotne w kontekście osób odwiedzających Warszawę po raz pierwszy, którzy spacerując uliczkami Starego Miasta nierzadko nie mają świadomości, jak dalece jest to forma zrekonstruowana. Jest to także propozycja dla mieszkańców Warszawy, którzy maja okazję poszerzyć wiedzę na temat swojego miejsca zamieszkania.

   Dzięki współpracy z Muzeum Historii Polski przy „Projekcie edukacyjnym dotyczącym zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie” dofinansowanym z programu „Patriotyzm Jutra” w Centrum Interpretacji Zabytku odbywały się także bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych przybliżające wiedzę o zniszczeniu i odbudowie Starego Miasta oraz tłumaczące powód wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program ten został objęty patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

   Wartość projektu – 109 800 zł

   Kwota dofinansowania – 25 000 zł

   Projekt edukacyjny dotyczący zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie (projekt współfinansowany z programu „Patriotyzm Jutra 2015” Muzeum Historii Polski).