Historia Placu i Pałacu Saskiego


Redakcja tekstów i dobór ilustracji: Barbara Hensel-Moszczyńska, Katarzyna Wagner
Kodowanie: Juliusz Barwik