Konkurs Dyplomy dla Warszawy

Ruszyła druga edycja konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”, w którym przyznawane będą nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju stolicy. 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Warszawy – instytucja kultury m.st. Warszawy, mająca na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy współczesnym rozwojem stolicy. Pomysłodawcy liczą, że problemy i pomysły opisane w nadesłanych pracach będzie można wdrożyć podnosząc tym samym jakość życia w stolicy.

Warszawa inspiruje młodych badaczy. Zeszłoroczna edycja konkursu pokazała skalę zainteresowania magistrów i doktorów tematyką naszego miasta. Nadesłano 119 prac, w tym 16 doktorskich. Cieszę się, że podchodzą oni tak kreatywnie i odpowiedzialnie do zagadnień związanych z Warszawą. – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent stolicy.

Warszawa i najróżniejsze aspekty jej rozwoju i dziejów od dawna znajdują się w centrum zainteresowania młodych badaczy. W latach 2000-2015 obroniono 1597 prac dyplomowych dotyczących Warszawy – średnio 100 prac rocznie. To ogromny potencjał i kopalnia pomysłów. Miasto przygląda się badaniom prowadzonym na uczelniach warszawskich, monitoruje obronione w nich dyplomy. W drugiej edycji konkursu przyjmowane będą prace z zakresu wszelkich specjalności naukowych. Organizatorzy liczą na dyplomy i rozprawy, które nie tylko będą miały wysoką wartość naukową i oryginalne ujęcie tematu, ale będą posiadały potencjał wdrożeniowy, czyli możliwość praktycznego zastosowania zbadanych i opisanych przez autora projektów, w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę. Organizatorzy liczą na dyplomy i rozprawy, które nie tylko będą miały wysoką wartość naukową i oryginalne ujęcie tematu, ale będą posiadały potencjał wdrożeniowy, czyli możliwość praktycznego zastosowania zbadanych i opisanych przez autora projektów, w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Dla Muzeum Warszawy to nie tylko zaszczyt, z wielką ciekawością przystępujemy do organizacji drugiej edycji Konkursu. W ubiegłym roku mieliśmy okazję poznać nowatorskie opracowania problemów, które są aktualne dla naszego miasta: zarówno społecznych, jak związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem przestrzenią. – mówi Magdalena Wróblewska, Pełnomocnik Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Naukowo- Badawczych.

Na konkurs prace mogą nadsyłać autorzy, promotorzy lub uczelnie z siedzibą w Warszawie.

O wynikach  zadecyduje Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele wiodących warszawskich szkół wyższych według rankingu Perspektyw, a także przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy.

Regulamin w formacie PDF

Formularz zgłoszeniowy

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z Magdaleną Jurczak, tel. 22 518 34 00, dyplomy@muzeumwarszawy.pl

Laureaci pierwszej edycji Konkursu

  1. W kategorii rozpraw doktorskich:

Nagrodę główną  w kategorii rozpraw doktorskich zdobyła Maja Skibińska za dysertację „Mebel miejski jako tworzywo krajobrazu kulturowego Warszawy” napisaną pod kierunkiem prof. Jeremiego Królikowskiego w Katedrze Sztuki Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wyróżnienia zdobyli:

  • Kamil Kiełbasiński, Geologiczno- inżynierska i geofizyczna ocena zachowania się gruntów spoistych w przekroju doliny Wisły wzdłuż Trasy Siekierkowskiej w Warszawie pod wpływem obciążeń mechanicznych, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kaczyńskiego.
  • Adam Bierzyński, Przemiany struktury gospodarstw domowych w przestrzeni Warszawy w latach 1988-2011, Zakład Geografii Miast i Ludności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węcławowicza.
  • Dorota Celińska- Janowicz, Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Bohdana Jałowieckiego.
  1. W kategorii prac magisterskich:

główną nagrodę przyznano Klaudynie Nowińskiej za pracę „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”, która powstała pod kierunkiem dr hab. Marty Lackowskiej w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego Wyróżnienia zdobyli:

  • Milena Trzcińska, Architektura wspierająca integrację osób starszych ze społeczeństwem. Projekt współczesnego domu seniora, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jan Słyk
  • Sylwia Parafjańczuk, Ocena podatności runa lasów nadrzecznych na nielegalną dyspersję i próby ograniczania zniszczeń,Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, dr hab. Piotr Sikorski
  • Małgorzata Dembowska , Trakt Praski. Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji Pragi, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof.  dr hab. inż. arch Ewa Kuryłowicz

Fotorelacja z gali wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu „Dyplomy dla Warszawy”