fbpx

We use cookies to enhance your user experience.

News

14.02.2018 / News, The Renewal

Things in museum. Conference

Things in museum. Conference

The University Museum of Bergen and the Museum of Warsaw presented a conference on the newest ideas of museology. That was the opportunity to meet museum experts from Norway and Poland few months before the re-opening of the Museum of Warsaw and its new core exhibition Things of Warsaw.

 

Watch videos from the conference:

 

 

 

Rzeczy w muzeum/ Things in museum

Museum of Warsaw and University Museum in Bergen/ Muzeum Warszawy i Muzeum Uniwersyteckie w Bergen

 

Day1/ Dzień 1

Tuesday March 28th/ wtorek, 28 marca

 

9.30 – registration/ rejestracja

10.00-10.30 seminar opening/ otwarcie seminarium

Ewa Nekanda-Trepka, Director of Museum of Warsaw

Henrik von Achen, Director of Universoty Museum in Bergen

10.30-11.00

Knut M. Rio: Culture Heritage as a form of Wealth/ Dziedzictwo kulturowe jako forma bogactwa

11.00-12.00

Hans-Jakob Ågotnes: The Museum Object as Sign and Materiality/ Obiekt muzealny jako znak i jako materia

Karolina Tabak: On the role of collection of glass negatives in National Museum in Warsaw/ O roli kolekcji szklanych negatywów w działalności Muzeum Narodowego w Warszawie

12.00-13.30 lunch

13.30- 14.30

Renata Piątkowska: “I bring a thing, I bring a story”. Gifts in the Collection of the POLIN/ „Przynoszę rzecz, przynoszę historię”. Dary w kolekcji Muzeum Polin

Magdalena Wróblewska: Things entangled in stories/ Rzeczy uwikłane w historie

14.30-16.00

Camilla C. Nordby: Sticky Things: The Presence of Birch Bark Pitch in Norwegian Iron Age Graves/ Lepkie rzeczy: Obecność dziegciu brzozowego w norweskich grobowcach z epoki żelaza

Karolina Blusiewicz: Leather artefacts. Material as source of knowledge about leather craftsmanship/ Zabytki ze skóry. Surowiec jako źródło wiedzy o dawnym skórnictwie

Asbjørn Engevik: Identity and style – everyday artefacts in regional contexts/ Tożsamość i styl- zabytki życia codziennego w kontekście regionalnym

16.00- 16.30 coffee break/ przerwa kawowa

16.30-17.30

Tonje Haugland Sørensen: Alteration as preservation? The Stave Church as a Museum Object/ Zmiana jako zachowanie? Kościół klepkowy jako obiekt muzealny

Anna Zasadzińska: Museum of Warsaw as an intangible art object/ Muzeum Warszawy jako niematerialny obiekt sztuki

18.00- dinner/ kolacja

 

Day 2/ Dzień 2

Wednesday, March 29th/ środa, 29 marca

 

10.00-12.00- Grażyna Bastek: How to display things? Meeting with the curator in the Gallery of Old Masters, National Museum in Warsaw/ Jak pokazać rzeczy? Spotkanie w Galerii Sztuki Dawnej MNW

(tylko dla uczestników wygłaszających referaty/ for seminar speakers only)

12.30- 14.00 lunch

14.00-16.30 workshop/ warsztat

Jacek Wasilewski: Jak opowiadać o rzeczach jako świadkach historii? Warsztat dla nauczycieli i edukatorów/ How to speak about things as witnesses of history? Workshop for teachers and educators

(tylko dla zarejestrowanych uczestników/ for registered participants only)

14.00- 16.00

Jarosław Trybuś: „Rzeczy warszawskie”- oprowadzanie uczestników seminarium po nowej wystawie głównej Muzeum Warszawy/ „Things of Warsaw”- guided tour with Director Jarosław Trybuś on the new main exhibition in Museum of Warsaw

(tylko dla uczestników wygłaszających referaty/ for seminar speakers only)

 


Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach dodatkowego działania partnerskiego pn.: „Rzeczy w muzeum – seminarium, wizyty studyjne, publikacja” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach części “b” Funduszu Współpracy Dwustronnej, w związku z realizacją projektu „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”. Projekt i dodatkowe działania partnerskie realizowane są dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a także środków krajowych.