Wystawy

Wystawa główna Rzeczy warszawskie /

„Планъ города Варшавы и окрестностей. Plan miasta Warszawy i okolic”

Kalikst Witkowski, Sztab Generalny armii rosyjskiej, „Планъ города Варшавы и окрестностей. Plan miasta Warszawy i okolic”, skala 1:16 800, Warszawa (?) 1856 r., MHW 1777/Pl