fbpx

Partnerzy projektu

Logo. Dwa kubki z zarysem twarzy. Napis Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury.

Powstała w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy absolwentów i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmujemy się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej.

Pracownia Etnograficzna realizuje projekty animacyjne, badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Od 2010 roku współtworzymy otwarte miejsce na kulturę w Warszawie – Pracownię Duży Pokój, nagrodzoną w konkursie S3KTOR. Działamy w Warszawie i poza nią.

Pracownia Duży Pokój to społeczna instytucja kultury, którą tworzą cztery organizacje pozarządowe w centrum Warszawy. Realizujemy projekty fotograficzne, dokumentacyjne, badawcze, dziennikarskie, wydawnicze.

To przestrzeń, w której spotykają się lokalne społeczności, artyści, animatorzy kultury. Wspieramy działania nieformalnych inicjatyw, integrujemy aktywistów, promujemy wartości obywatelskie. Łączy nas idea dialogu dla krytycznego współtworzenia rzeczywistości. Prawdziwa wartość Dużego Pokoju rodzi się w rezultacie ich spotkania, gwarantującego spojrzenie na rzeczywistość z czterech różnych perspektyw – społeczeństwa i życia publicznego, antropologii, kultury i sztuk wizualnych.

Pracownię Duży Pokój tworzą: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego, Fundacja Picture Doc, Stowarzyszenie 61 oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś.

Logo. Napis duży pokój