fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Otwarcie wystawy Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915-1918 | 25.09.2018

 

 

 

Czym w istocie jest wolne, niepodległe i samorządne państwo? Jakie działania i okoliczności wpływają na jego kształt? W jaki sposób można i należy o nie walczyć? Na te aktualne 100 lat temu, jak i dziś pytania, odpowiedzi szuka najnowsza wystawa w Muzeum Warszawy   Odzyskana Stołeczność. Warszawa 1915-1918. To niezwykła opowieść o mieście i jego społecznych aktywistach. Wpisując się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ekspozycja pokazuje historię z perspektywy jej przyszłej stolicy. Otwarcie już 26 września.

Wystawa Odzyskana Stołeczność. Warszawa 1915-1918 pokazuje miasto w przełomowym okresie wielkich zmian społeczno-politycznych i formalno-administracyjnych. Pierwszą dużą wystawę czasową w pełni otwartym dla zwiedzających Muzeum, poświęcamy opowieści o trzech latach niemieckiej okupacji Warszawy. Był to czas, który wywarł duży wpływ na to, co działo się potem w Polsce w całym dwudziestoleciu międzywojennym – mówi Jarosław Trybuś, wicedyrektor Muzeum Warszawy. Wprowadzona w tym czasie ograniczona autonomia w zarządzaniu miastem, zezwolenie na wybory do Rady Miejskiej oraz przyłączenie przedmieść do Warszawy, dały impuls
do późniejszego rozwoju stolicy niepodległego państwa. Wystawa podkreśla znaczenie historii lokalnej, często bagatelizowanej i słabo obecnej w powszechnej świadomości, dla losów całego państwa.

Aktywizacja lokalnej społeczności, oddolne ruchy na rzecz edukacji, odrodzenia kultury, czy równouprawnienia sprawiły, że kiedy jesienią 1918 roku Niemcy wycofywali się, Warszawa była gotowa do odgrywania roli stolicy niepodległego państwa polskiego. Stało się to dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu mieszkańców pochodzących z różnych środowisk, mających różne poglądy i często odmienne wyobrażenie o  politycznej przyszłości.

Poprzez bogaty materiał ikonograficzny – fotografie, pocztówki, plany, dokumenty, archiwalia oraz pamiątki historyczne na wystawie można zobaczyć: zniszczenie infrastruktury komunalnej i przemysłowej, wkroczenie okupacyjnych wojsk niemieckich, zasady funkcjonowania miasta pod nowymi rządami, aktywność polskich organizacji społecznych i samorządowych (Straży Obywatelskiej, Zarządu Miasta, Sądów Pokoju), a także najważniejsze wydarzenia polityczne.

Celem wystawy jest przybliżenie jednego z najciekawszych okresów w historii Warszawy, wyeksponowanie mało znanych faktów i rzadko przywoływanych wątków z dziejów miasta oraz opowieść o samoorganizacji i współdziałaniu jego mieszkańców. Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających do końca 2018 roku. Towarzyszą jej publikacja Odzyskana Stołeczność. Warszawa 1915-1918 oraz spotkania z publicznością przybliżające m.in. historie pocztówek, fotografii oraz kartografii z tego okresu.

 

Kuratorki / Barbara Hensel-Moszczyńska, Anna Topolska

Współpraca kuratorska / Piotr Głogowski

Projekt wystawy /Wojciech Cichecki

Produkcja / Barbara Domaradzka, Elżbieta Petruk, Katarzyna Białach, Monika Mazurek

Projekt graficzny / Norbert Strukow

Część eksponatów udostępniona dzięki uprzejmości /  

Archiwum Państwowego w Warszawie (The State Archive in Warsaw), Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (National Film Archive – Audiovisual Institute), Muzeum Narodowego w Warszawie (National Museum in Warsaw), Muzeum Teatralnego (Theatre Museum), Muzeum Wojska Polskiego (Polish Army Museum), Zygmunta Hartwiga

 


Kontakt:

Julia Borowska

Dział Promocji i Komunikacji

Muzeum Warszawy

tel. +48 22 277 43 94

julia.borowska@muzeumwarszawy.pl