fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Projekty unijne i grantowe

 • Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy | ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Wartość projektu – 717 718, 53 zł

   Poziom dofinansowania z EFRR 85%

   Przedmiotem projektu była poprawa jakości oferty kulturalnej Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy poprzez zakup dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, budowę internetowego portalu informacyjnego, przygotowanie identyfikacji wizualnej i informacji zewnętrznej o CIZ oraz zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

   Pozyskana dotacja pozwoliła nam na poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych – zarówno wewnątrz obiektu poprzez zakup i montaż platform dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jak też na zewnątrz obiektu poprzez oznaczenie go tablicą w języku Braille’a. Dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o materiały merytoryczne, które zaprezentowane zostały w formie, która umożliwia ich odbiór przez gości o szczególnych potrzebach – niewidzących czy niedowidzących. Projekt pozwolił ponadto na zwiększenie możliwości wykorzystania obiektu na warsztaty, seminaria, seanse filmowe.

   Druga część projektu to budowa systemu e-informacji kulturalnej poprzez udostępnienie zbiorów i informacji o Centrum Interpretacji Zabytku za pomocą portalu internetowego, kompatybilnego z interaktywną aplikacją w multimedialnych ekspozytorach oraz oznaczenie obiektu i obszaru Starego Miasta w Warszawie indywidualnie zaprojektowanym totemem informacyjnym, który znalazł się przy ul. Zapiecek.

   Projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy“ jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

    

 • Projekt edukacyjny dotyczący zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie | ze środków programu Patriotyzm Jutra 2015

   Makieta Starego Miasta w skali 1:200, puzzle oraz figurki fasad staromiejskich zabytków to najnowsze przykłady unikatowych pomocy naukowych, za pomocą których zwiedzający mogą poznawać historię Warszawy w Centrum Interpretacji Zabytku. Świeżym nabytkiem Centrum są także tyflografiki zabudowy Starego Miasta, dzięki którym osoby niewidome i niedowidzące będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

   Makieta, puzzle i figurki fasad pomyślane zostały jako nowoczesne i przyjazne zwiedzającym narzędzia do upowszechnia wiedzy na temat zniszczenia i odbudowy Starego Miasta. Dzięki makiecie Starego Miasta z naniesionym na niej przedwojennym obrysem zabudowy, zwiedzający mogą dostrzec zmiany, jakie nastąpiły w topografii miasta po II wojnie światowej. Jest to szczególnie istotne w kontekście osób odwiedzających Warszawę po raz pierwszy, którzy spacerując uliczkami Starego Miasta nierzadko nie mają świadomości, jak dalece jest to forma zrekonstruowana. Jest to także propozycja dla mieszkańców Warszawy, którzy maja okazję poszerzyć wiedzę na temat swojego miejsca zamieszkania.

   Dzięki współpracy z Muzeum Historii Polski przy „Projekcie edukacyjnym dotyczącym zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie” dofinansowanym z programu „Patriotyzm Jutra” w Centrum Interpretacji Zabytku odbywały się także bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych przybliżające wiedzę o zniszczeniu i odbudowie Starego Miasta oraz tłumaczące powód wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program ten został objęty patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

   Wartość projektu – 109 800 zł

   Kwota dofinansowania – 25 000 zł

   Projekt edukacyjny dotyczący zniszczenia i odbudowy Starego Miasta w Warszawie (projekt współfinansowany z programu „Patriotyzm Jutra 2015” Muzeum Historii Polski).