Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Struktura muzeum

Pion Dyrektora Muzeum

Działy Pionu Dyrektora Muzeum podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i realizują zadania przez niego wyznaczone.

Pion Merytoryczny

Do Pionu Merytorycznego należą wszystkie Oddziały Muzeum, zajmuje się on także m.in. badaniami naukowymi, działaniami edukacyjnymi i merytorycznym opracowaniem scenariuszy wystaw i wydarzeń.

Pion Inwentaryzatorski

Pion Inwentaryzatorski odpowiada za szeroko pojętą inwentaryzację zbiorów i działania z nią związane.

Pion Konserwatorski

Pion Konserwatorski tworzą trzy pracownie, których zadaniem jest konserwacja muzealiów znajdujących się w zbiorach Muzeum, prowadzenie badań i dokumentacji konserwatorskich. Do ich zadań należą też m.in. przygotowanie konserwatorskie obiektów do ekspozycji i transportu i nadzór konserwatorski nad przemieszczaniem obiektów.

Pion Inwestycyjny

Pion Inwestycyjny odpowiada za realizowanie inwestycji i nadzór nad nimi, a także m.in. za opiekę nad muzealnymi obiektami i infrastrukturą.

Pion Administracyjny

Pion Administracyjny zapewnia obsługę Muzeum w kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem.

Pion Finansowy

Pion Finansowy zajmuje się obsługą Muzeum w zakresie finansowym i księgowym.

Rada Muzeum

Rada Muzeum omawia kwestie finansowe, organizacyjne i merytoryczne dotyczące działalności statutowej Muzeum.