fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Struktura muzeum

Dyrektorka – Karolina Ziębińska-Lewandowska

Zarządza muzeum i reprezentuje je na zewnątrz. Odpowiada za określanie wizji, misji i celów muzeum oraz opracowanie i wdrażanie jego strategii.

Koncepcja programowa

sekretariat@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 08

Obszar Zarządczy

Na ten obszar składają się działy odpowiedzialne za promocję i marketing, a także edukację oraz wydawnictwa. W ramach tego obszaru funkcjonuje również zespół zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W tym obszarze funkcjonuje również Dział Kadr.


Obszar Programowy

Do tego obszaru należą niektóre oddziały muzeum oraz Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń. Działy tego obszaru zajmują się także badaniami naukowymi oraz opracowywaniem zbiorów.


Obszar Kolekcji i Rozwoju

Działy tego obszaru zajmują się inwentaryzacją, czyli katalogowaniem, przechowywaniem, udostępnianiem i digitalizacją zbiorów, oraz konserwacją obiektów znajdujących się w kolekcji muzeum. Znajduje się tu zespół zajmujący się gromadzeniem i wyceną zbiorów oraz biblioteka.

Obszar Administracyjno-Techniczny

Odpowiada za obsługę muzeum w kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem, a także utrzymaniem obiektów muzeum. Działy w tym obszarze zajmują się również inwestycjami oraz zamówieniami publicznymi.

Obszar Finansowy

Obsługuje muzeum w sprawach finansowych i księgowych.

 

Rada Muzeum

Rada Muzeum omawia kwestie finansowe, organizacyjne i merytoryczne dotyczące działalności statutowej Muzeum.