fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Obszar Finansowy

Dział Finansowo-Księgowy

Zajmuje się terminowym realizowaniem zobowiązań finansowych muzeum oraz sporządza dokumenty rozliczeniowe do Urzędu Skarbowego, które dotyczą zobowiązań publicznoprawnych. Prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży oraz wystawia faktury, odpowiada za gospodarkę kasową muzeum oraz ewidencję księgową operacji gospodarczych (głównie materiałów, środków trwałych i wyposażenia).

Administruje księgowymi systemami informatycznymi oraz programami do wykonywania przelewów elektronicznych.

Sporządza sprawozdania finansowe, zestawienia, raporty i inne dokumenty na potrzeby muzeum oraz organów kontrolnych. Rozlicza dotacje otrzymane ze środków publicznych oraz współpracuje ze wszystkimi komórkami muzeum w zakresie obsługi finansowej.

Kierowniczka:
Dorota Wyrębek
dorota.wyrebek@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 11

  • Zespół Kontrollingu

Przygotowuje roczny budżet i plany finansowe. Informuje komórki organizacyjne o stanie realizacji ich budżetów; przygotowuje finansowy plan działalności muzeum i nadzoruje jego realizację.

Analizuje efektywność zadań realizowanych ze środków publicznych oraz przygotowuje kalkulacje dotyczące oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji. Sporządza analizy i raporty finansowe na potrzeby wewnętrzne muzeum oraz organów kontrolnych.

  • Zespół Rachuby Płac

Zajmuje się wszelkimi działaniami związanymi z wynagradzaniem pracowników i pracownic – naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem list płac, wysyłaniem przelewów, prowadzeniem kartotek wynagrodzeń, informowaniem pracowników i pracownic o ich przychodach i składkach. Ponadto, nalicza i przygotowuje listy wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.

Zespół współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rejestrowania i wyrejestrowania pracownic i pracowników. Wystawia zaświadczenia o wynagrodzeniu pracowników i pracownic oraz prowadzi obowiązkową sprawozdawczość dotyczącą ich wynagradzania.

Barbara Kobus
barbara.kobus@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 18