fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Obszar Kolekcji i Rozwoju

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KOLEKCJI I ROZWOJU

Anna Duńczyk-Szulc
(+48) 22 27 74305

GŁÓWNY INWENTARYZATOR ZBIORÓW

Katarzyna Reszka

Kieruje całokształtem spraw związanych z inwentaryzacją, katalogowaniem, digitalizacją, przechowywaniem oraz udostępnianiem zbiorów oraz informacji o nich.

  • Zespół ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów

Inwentaryzuje oraz reinwentaryzuje zbiory, zarządza procesem ich digitalizacji. Pomaga komórkom organizacyjnym przy pozyskiwaniu przez muzeum praw autorskich do posiadanych zbiorów. Ewidencjonuje i archiwizuje wszelkie dokumenty związane z pozyskaniem zbiorów oraz przeprowadza ich kontrolę.

  • Zespół ds. Przechowywania Zbiorów

Odpowiada za organizację i zarządzanie magazynami zbiorów, przyjmuje i wydaje zbiory, nadzoruje ich ruch wewnętrzny. Do zadań Zespołu należy także m.in. bezpośrednia kontrola nad warunkami panującymi w magazynach oraz obsługa kurierska w ruchu wewnętrznym zbiorów.

Kierowniczka:
Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz
zuzanna.sieroszewska-rolewicz@muzeumwarszawy.pl
(+48) 695 645 467

  • Zespół ds. Udostępniania Zbiorów

Prowadzi kwerendy dotyczące zbiorów, udostępnia informacje o zbiorach (w tym ich dokumentację wizualną), prezentuje zbiory w Internecie (w formie e-katalogu). Zespół jest również odpowiedzialny za użyczenia oraz wypożyczenia zbiorów z i do muzeum.

  • Pracownia Digitalizacji Zbiorów

Zajmuje się tworzeniem i postprodukcją cyfrowych wizerunków zbiorów na potrzeby dokumentacji, udostępniania, promocji oraz opracowywania zbiorów. Pracownia określa również wytyczne i ocenę dokumentacji wizualnej zbiorów, która wykonywana jest przez podmioty zewnętrzne.

Koordynator:
Mikołaj Kalina
mikolaj.kalina@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 65

GŁÓWNY KONSERWATOR ZBIORÓW

Kieruje całokształtem spraw związanych z konserwacją zbiorów i ponosi za nie odpowiedzialność.

Podlegają mu trzy pracownie, których zadaniem jest konserwacja muzealiów znajdujących się w zbiorach muzeum oraz prowadzenie badań i dokumentacji konserwatorskich. Pracownie zajmują się także m.in. przygotowaniem konserwatorskim obiektów do ekspozycji i transportu oraz nadzorem konserwatorskim nad przemieszczaniem obiektów.

Biorą również udział w sesjach konserwatorskich oraz rozwijają kontakty z innymi placówkami konserwatorskimi oraz szkolą pracowników i pracownice pozostałych komórek organizacyjnych muzeum w zakresie profilaktyki konserwatorskiej bezpieczeństwa zbiorów.

Robert Kołodziejski
robert.kolodziejski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 502 244 728

  • Pracownia Konserwacji Malarstwa i Metalu

Pracownia Konserwacji Malarstwa realizuje prace w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego i metalu.

Koordynatorka:
Beata Galperyn-Kołodziejska
beata.galperyn-kolodziejska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 75

  • Pracownia Konserwacji Mebli

Pracownia Konserwacji Mebli realizuje prace w zakresie konserwacji mebli zabytkowych.

Koordynator:
Edward Pawlikowski
edward.pawlikowski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 530 63 42

  • Pracownia Konserwacji Papieru

Pracownia Konserwacji Papieru realizuje prace w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym i skórze.

Koordynator:
Igor Nowak
igor.nowak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 518 34 14 / (+48) 22 518 34 15

ZESPÓŁ DS. GROMADZENIA I WYCENY ZBIORÓW

Monitoruje rynek antykwaryczny oraz poszukuje obiektów dostępnych w różnych formach sprzedaży w celu wzbogacania zbiorów muzeum. Wycenia zbiory, przyjmuje propozycje darów i zakupów. Sporządza dokumenty związane z trwałym pozyskaniem dóbr kultury do zbiorów muzeum oraz przekazuje nowe nabytki oraz dokumenty z nimi związane do Działu Inwentaryzacji.

Koordynator:
dr Tomasz Pruszak
tomasz.pruszak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 79 / (+48) 601 830 960

BIBLIOTEKA

Biblioteka Muzeum Warszawy zajmuje się gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem wydawnictw. Do jej zadań należy także monitorowanie rynku wydawnictw varsavianistycznych i prowadzenie informacji naukowej, bibliotecznej i bibliograficznej. Prowadzi ogólnodostępną czytelnię oraz magazyn biblioteczny, a także wypożyczalnię międzybiblioteczną. Współpracuje także z innymi bibliotekami.

Ważną rolą Biblioteki jest opieka nad zgromadzonymi w niej zbiorami specjalnymi, tj. starodrukami i rękopisami. Biblioteka prowadzi także działania edukacyjne.

Kierowniczka:
Katarzyna Žák
biblioteka@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 81