fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Obszar Komunikacji z Publicznością

Dział Promocji i Marketingu

Realizuje strategię promocyjną i marketingową muzeum. Koordynuje działania uatrakcyjniające zwiedzanie; tworzy, utrzymuje i rozwija społeczność przyjaciół muzeum. Opracowuje roczne plany sprzedaży oferty muzeum, nadzoruje udostępnianie ekspozycji muzealnych na cele komercyjne i niekomercyjne oraz prowadzi badania wizerunkowe muzeum.

  • Zespół Komunikacji

Realizuje strategię komunikacyjną muzeum.

Inicjuje stałą obecność muzeum w mediach oraz monitoruje tę obecność, organizuje konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami mediów oraz opracowuje informacje prasowe. Pozyskuje patronów medialnych dla kluczowych wydarzeń organizowanych w muzeum oraz nawiązuje współpracę międzynarodową muzeum.

Prowadzi kalendarz oferty muzeum, koordynuje politykę informacyjną muzeum (w tym komunikację wewnętrzna i zewnętrzną), redaguje stronę internetową, dba o spójność komunikacji wizualnej (w tym nadzoruje wykorzystywanie elementów systemu identyfikacji wizualnej muzeum).

Przygotowuje projekty graficzne druków, kampanii promocyjnych i reklamowych oraz wydawnictw promocyjnych, poświęconych konkretnym wydarzeniom. Tworzy dokumentację fotograficzną i filmową wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez muzeum.

Koordynatorka:
Julia Borowska
julia.borowska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 94

  • Zespół Marketingu

Prowadzi badania rynku, analizuje potrzeby i preferencje publiczności muzeum. Tworzy i wdraża ofertę muzeum, prowadzi działania marketingowe związane z kalendarzem imprez. Obsługuje system kas oraz sprzedaż biletów do muzeum, prowadzi sklepy muzealne, koordynuje i zarządza sklepem internetowym.

Współpracuje przy organizacji i planowaniu wydarzeń odbywających się w muzeum, koordynuje dystrybucję wydawnictw i produktów wytworzonych przez muzeum oraz pozyskanych spoza muzeum, a przeznaczonych do sprzedaży.

Kierowniczka:
Karolina Młynarz
karolina.mlynarz@muzeumwarszawy.pl
marketing@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 15

Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń

Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń przygotowuje plany działalności wystawienniczej i organizacji wydarzeń muzeum. Zajmuje się projektowaniem wykonania i organizacją wystaw oraz innych wydarzeń odbywających się w muzeum. Odpowiada także za montaż i demontaż wydarzeń i wystaw oraz wszelkich środków i urządzeń multimedialnych. Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń współpracuje z innymi działami m.in. przy transporcie i konserwacji wystawianych zbiorów czy potrzebnych umowach, wnioskach, ubezpieczeniach oraz udoskonalaniu ekspozycji.

Dział współpracuje także z innymi muzeami z kraju i zagranicy.

Koordynatorka:
Katarzyna Grinberg
katarzyna.grinberg@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 63

  • Zespół Obsługi Muzeum

Obsługuje ekspozycję, tj. udziela zwiedzającym informacji o wystawie, ofercie muzeum, organizowanych wydarzeniach, kierunku zwiedzania itp. Zespół odpowiada też za kontrolę biletów, zaproszeń czy kart wstępu, opiekuje się salami ekspozycyjnymi. Pomaga przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń, które odbywają się w muzeum.

Kierownik:
Barbara Rosiak
barbara.rosiak@muzeumwarszawy.pl

Dział Edukacji Muzealnej

Odpowiada za planowanie, przygotowanie i organizację działań edukacyjnych skierowanych do osób w różnym wieku. Organizuje lekcje muzealne oraz programy twórcze. Wdraża kreatywne oraz innowacyjne formy edukacji, oprowadza po ekspozycjach muzealnych, opracowuje wydawnictwa i gry edukacyjne. Dział prowadzi także kino muzealne oraz przygotowuje jego repertuar.

Organizuje i prowadzi konferencje, warsztaty, seminaria i inne działania dotyczące edukacji muzealnej i animacji kultury oraz współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w przygotowaniu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

Kierownik:
Katarzyna Liwak-Rybak
katarzyna.liwak-rybak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 04

Dział Wydawnictw

Opracowuje i realizuje politykę wydawniczą muzeum. Prowadzi projekty wydawnicze, zamawia i przygotowuje teksty. Koordynuje proces przygotowania i produkcji wydawnictw, współtworzy strategię promocyjną w zakresie wydawnictw. Zleca tłumaczenia, redakcje i korekty tekstów oraz opracowania graficzne publikacji.

Koordynatorka:
Anna Wrońska
anna.wronska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 68

Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Inicjuje i koordynuje prace w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych funduszy krajowych.

Monitoruje programy finansujące realizację zadań publicznych, analizuje dane dotyczące dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych.

Kompletuje informacje o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe, informuje komórki organizacyjne muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych. Koordynuje i bierze udział w opracowaniu wniosków i aplikacji dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów inwestycyjnych.

Opracowuje zasady weryfikacji legalności źródeł pozyskiwanych środków zewnętrznych, a także sprawozdania z zakresu prowadzonej działalności na potrzeby organów kontrolnych.

Teresa Krupa
teresa.krupa@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 596 67 08