Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Pion Administracyjny

Pion Administracyjny zapewnia obsługę Muzeum w kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjnych
Jarosław Skarżyński
jaroslaw.skarzynski@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 06

Dział Logistyczny

Dział Logistyczny odpowiada za całokształt spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, zarówno pod względem administracyjnym (m.in. zarządzanie mieniem, zaopatrzenie materiałowe, obsługa logistyczna wydarzeń i wystaw), informatycznym (m.in. zarządzanie zasobami informatycznymi, dbałość o sprzęt komputerowy i oprogramowanie, administrowanie kontami użytkowników), transportowym (obsługa i użytkowanie pojazdów należących do Muzeum), jak i technicznym (m.in. bieżące naprawy, drobne prace remontowe).

p.o. Kierownika:
Janusz Kurczak
janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 596 67 20

Dział Obsługi Muzeum

Dział Obsługi Muzeum odpowiada za obsługę Muzeum w zakresie obsługi ekspozycji (m.in. udzielanie informacji, sprzedaż i kontrola biletów, opieka nad salami ekspozycyjnymi), obsługi sekretariatu Muzeum (m.in. prowadzenie sekretariatu, obsługa asystencka Dyrektora i jego Zastępców, organizacja spotkań), obsługi kancelaryjnej Muzeum (m.in. organizacja pracy kancelarii, ewidencjonowanie i dystrybucja korespondencji, rejestr pieczątek) i utrzymania czystości w Muzeum.

p.o. Kierownika:
Barbara Rosiak
barbara.rosiak@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 95

Samodzielne Wieloosobowe Stan. ds. Bezpieczeństwa

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa Muzeum. Do jego zadań należą m.in. opracowywanie i wdrażanie planów ochrony i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, opracowywanie SIWZ dotyczących bezpieczeństwa, współpraca z NIMOZ w zakresie związanym z ochroną i zabezpieczeniami.

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie zabezpieczenia majątku Muzeum, a szczególnie muzealiów.

Edward Nowak
edward.nowak@muzeumwarszawy.pl

 

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego dba o przejmowanie, porządkowanie, przechowywanie i udostępnianie akt i dokumentów.

Mirosław Zwierzchowski
miroslaw.zwierzchowski@muzeumwarszawy.pl