Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Pion Dyrektora Muzeum

Działy Pionu Dyrektora Muzeum podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i realizują zadania przez niego wyznaczone.

Dyrektor Muzeum Warszawy
Ewa Nekanda-Trepka
sekretariat@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 08

p.o. Pełnomocnik Dyrektora Muzeum ds. Naukowo-Badawczych
dr Magdalena Wróblewska
magdalena.wroblewska@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 05

Dział Kadr

Dział Kadr realizuje politykę kadrową Muzeum. Opracowuje i aktualizuje program rozwoju pracowników, współpracuje z komisją socjalną i zakładową organizacją związkową, monitoruje rynek pracy pod kątem potrzeb Muzeum. Do zadań Działu Kadr należy także m.in. prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników. Dział Kadr zajmuje się także wszelkimi innymi sprawami personalnymi, takimi jak ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień i prowadzenie akt każdego z pracowników.

Kierownik:
Agnieszka Manota
agnieszka.manota@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 11

Dział Promocji i Komunikacji

Dział Promocji i Komunikacji zajmuje się organizacją promocji Muzeum i wydarzeń przez nie organizowanych, dba o kontakt z mediami i stałą obecność Muzeum w mediach. Do zadań działu należy także m.in. koordynowanie wewnętrznej i zewnętrznej polityki informacyjnej, opracowywanie informacji prasowych, pozyskiwanie patronów medialnych i redagowanie strony internetowej Muzeum. Dział Promocji i Komunikacji zajmuje się także przygotowywaniem projektów graficznych m.in. biletów, zaproszeń i plakatów, a także dbałością o całą identyfikację wizualną Muzeum. Do zadań Działu Promocji i Komunikacji należy także dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych przez Muzeum. W swoich działaniach Dział Promocji i Komunikacji współpracuje ze wszystkimi innymi komórkami Muzeum, a także z podmiotami zewnętrznymi.

p.o Kierowniczka:
Dagmara Mazurek
dagmara.mazurek@muzeumwarszawy.pl
tel.  (+48) 22 277 43 45

Dział Marketingu

Dział Marketingu odpowiada za strategię marketingową Muzeum, zarówno przy jej tworzeniu, jak i realizacji, a także planowanie i realizację sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum.

Dział Marketingu odpowiada za prowadzenie i zaopatrzenie sklepu muzealnego, również w wersji internetowej.

Do zadań Działu Marketingu należy także m.in. współpraca z innymi działami Muzeum a także z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań.

Kierownik:
Katarzyna Maciantowicz
katarzyna.maciantowicz@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 15

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz i opinii prawnych oraz nadzorem nad procesem udzielania zamówień publicznych. Do jego zadań należy też m.in. przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wydawanych przez Dyrektora Muzeum, udzielanie wyjaśnień i opinii w zakresie istniejącego prawa oraz reprezentowanie Muzeum w kontaktach z sądami i urzędami. Komórka prowadzi rejestry pełnomocnictw, aktów normatywnych i zarządzeń.

tel. (+48) 22 277 44 27
zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów prowadzi sprawy w zakresie pozyskiwania dóbr kultury do zbiorów Muzeum oraz wyłączania ich ze zbiorów i ich wyceny.

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów monitoruje rynek antykwaryczny w celu wzbogacania zbiorów, przyjmuje propozycje darów i zakupów na posiedzenia Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów, której prace obsługuje. Poza tym m.in. sporządza wszelkie dokumenty związane z pozyskiwaniem zbiorów.

dr Tomasz Pruszak
tomasz.pruszak@muzeumwarszawy.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji strzeże bezpieczeństwa przechowywanych przez Muzeum informacji oraz danych osobowych.

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się nadzorem nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP, szkoleniem pracowników i przygotowywaniem instrukcji i regulaminów w tym zakresie. Do zadań tej komórki należy także m.in. analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i opracowywanie wniosków o charakterze profilaktycznym. Komórka ta współpracuje z zakresie dbałości o BHP ze wszystkimi pozostałymi komórkami Muzeum, a w szczególności z Działem Kadr.

Michał Wojdat
michal.wojdat@muzeumwarszawy.pl