Pion Finansowy

Pion Finansowy zajmuje się obsługą Muzeum w zakresie finansowym i księgowym.

Główny Księgowy
Krystyna Salamonik-Latos
krystyna.salamonik-latos@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 07

Więcej

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy przygotowuje plan finansowy działalności Muzeum, a następnie czuwa nad jego realizacją. Dba także o terminowe realizowanie zobowiązań finansowych Muzeum, prowadzi rejestry zakupu, sprzedaży i wystawiania faktur.

Dział Finansowo-Księgowy sporządza dokumenty rozliczeniowe dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania finansowe, a także m.in. gromadzi i archiwizuje dokumenty finansowe. Do obowiązków Działu należy także rozliczanie dotacji i innych otrzymanych środków.

Kierownik:
Dorota Wyrębek
dorota.wyrebek@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 11

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontrolingu

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontrolingu uczestniczy w przygotowaniu planów finansowych i rocznego budżetu, kontroluje realizację tych planów i analizuje odchylenia od nich. Do zadań tej komórki organizacyjnej należy także m.in. analiza efektywności zadań realizowanych ze środków publicznych i ocena rentowności planowanych projektów i inwestycji.

Mariusz Sejdak
mariusz.sejdak@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 44 17

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Rachuby Płac

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Rachuby Płac zajmuje się wszelkimi działaniami związanymi z wynagradzaniem pracowników – m.in. naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem list płac, dysponowaniem przelewów, prowadzeniem kartotek wynagrodzeń, comiesięczne informowanie pracowników o przychodach i składkach. Do zadań tej komórki organizacyjnej należy także m.in. sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, rozliczanie kosztów pracowników zatrudnionych w ramach skierowania z UP i sporządzanie sprawozdań dla GUS.

Barbara Kobus
barbara.kobus@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 44 18