Pion Inwentaryzatorski

Pion Inwentaryzatorski odpowiada za szeroko pojętą inwentaryzację zbiorów i działania z nią związane.

Główny Inwentaryzator Zbiorów
Grzegorz Konsalik
grzegorz.konsalik@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 66

Więcej

Dział Przechowywania Zbiorów

Dział Przechowywania Zbiorów odpowiada za organizację wewnętrzną magazynów zbiorów, przyjmowanie i wydawanie zbiorów, prowadzenie ewidencji magazynowej i ewidencji ruchu wewnętrznego zbiorów. Do zadań Działu należy także bezpośrednia kontrola nad warunkami panującymi w magazynach zbiorów.

Kierownik:
Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz
zuzanna.sieroszewska-rolewicz@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 69

Dział Udostępniania Zbiorów

Dział Udostępniania Zbiorów obsługuje i ewidencjonuje ruch zewnętrzny zbiorów, obsługuje wypożyczenia do Muzeum, organizuje i koordynuje zewnętrzne kwerendy prowadzone w Muzeum, obsługuje zamówienia dotyczące dokumentacji wizualnej zbiorów.

Kierownik:
Agata Korycka-Marciniak
agata.korycka@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 67

Dział Inwentaryzacji Zbiorów

Dział Inwentaryzacji Zbiorów inwentaryzuje, reinwentaryzuje i znakuje zbiory, wykonuje i archiwizuje dokumentację wizualną zbiorów, a także m.in. ewidencjonuje i archiwizuje wszelkie dokumenty związane z akcesją zbiorów.