Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Pion Inwestycyjny

Pion Inwestycyjny odpowiada za realizowanie inwestycji i nadzór nad nimi, a także m.in. za opiekę nad muzealnymi obiektami i infrastrukturą.

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Artur Zbiegieni
artur.zbiegieni@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 04

Więcej

Dział Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów

Dział Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów dba o stan techniczny obiektów i infrastruktury w Muzeum, poprzez ich stałą kontrolę i zgłaszanie usterek, a także planowanie i zawieranie umów serwisowych, tworzenie planów remontowych i przeprowadzania – wraz ze sporządzeniem protokołów – odbiorów prac serwisowych i remontowych. Dział ten zapewnia okresowe przeglądy techniczne i prowadzi książki budowlane obiektów.

Do zadań Działu Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów należy także m.in. bieżąca naprawa sprzętu i urządzeń, o ile pozwalają na to możliwości.

Dział Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów współpracuje z działem Logistyki w zakresie monitorowania stanu technicznego infrastruktury informatycznej i planowania zapotrzebowania na rozwój i wymianę tej infrastruktury.

Kierownik:
Andrzej Karolak
andrzej.karolak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 71

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji tworzy plany inwestycji i prac konserwatorskich, bierze udział w przygotowywaniu wniosków dotyczących finansowania i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia inwestycji, w tym pozwoleń konserwatorskich i budowlanych. Ta komórka organizacyjna reprezentuje Muzeum podczas realizacji procesów inwestycyjnych, w jego imieniu nadzoruje inwestycje i organizuje odbiory. Do jej obowiązków należy też m.in. nadzór nad pracami remontowymi i konserwatorskimi prowadzonymi w Muzeum, we współpracy z Działem Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów.

Joanna Dudelewicz
joanna.dudelewicz@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 24

Samodzielne Wieloosobowe Stan. ds. Nadzoru Inwestycji

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Inwestycji reprezentuje Muzeum w sprawowaniu nadzoru nad realizowanymi inwestycjami, zarówno pod względem zgodności z zamówieniem, projektem i obowiązującym prawem, jak i pod względem technicznym. Ta komórka organizacyjna wykonuje w imieniu Muzeum odbiory robót i instalacji, zajmuje się także m.in. kontrolowaniem rozliczeń budów.

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Dotacji

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Dotacji zajmuje się zdobywaniem zewnętrznych środków potrzebnych Muzeum na inwestycje, rozwój i działalność statutową. W tym celu monitoruje programy finansujące realizację zadań publicznych, sprawdza dostępność programów i funduszy unijnych i zagranicznych, pozyskuje środki ze źródeł krajowych, szczególnie dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komórka ta zajmuje się też pozyskiwaniem i weryfikowaniem partnerów do działalności statutowej Muzeum.

Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania Dotacji należy też m.in. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Teresa Krupa
teresa.krupa@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 596 67 08