Pion Konserwatorski

Pion Konserwatorski tworzą trzy pracownie, których zadaniem jest konserwacja muzealiów znajdujących się w zbiorach Muzeum, prowadzenie badań i dokumentacji konserwatorskich. Do ich zadań należą też m.in. przygotowanie konserwatorskie obiektów do ekspozycji i transportu i nadzór konserwatorski nad przemieszczaniem obiektów.

Pracownicy Pionu szkolą pracowników pozostałych komórek organizacyjnych Muzeum w zakresie profilaktyki konserwatorskiej bezpieczeństwa zbiorów.

Główny Konserwator Zbiorów
Robert Kołodziejski
robert.kolodziejski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 76

Więcej

Pracownia Konserwacji Malarstwa

Pracownia Konserwacji Malarstwa realizuje prace w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego.

Pracownia Konserwacji Mebli

Pracownia Konserwacji Mebli realizuje prace w zakresie konserwacji mebli zabytkowych.

Koordynator:
Edward Pawlikowski

Pracownia Konserwacji Papieru

Pracownia Konserwacji Papieru realizuje prace w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym i skóry.

Koordynator:
Igor Nowak