Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Pion Merytoryczny

Do Pionu Merytorycznego należą wszystkie Oddziały Muzeum, zajmuje się on także m.in. badaniami naukowymi, działaniami edukacyjnymi i merytorycznym opracowaniem scenariuszy wystaw i wydarzeń.

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych
dr Jarosław Trybuś
jaroslaw.trybus@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 03

 

Dział Opracowania Zbiorów

Dział Opracowywania Zbiorów zajmuje się pracą naukową i badawczą związaną z muzealiami zgromadzonymi przez Muzeum Warszawy. Pracownicy działu opracowują naukowo zbiory, prowadzą kwerendy i konsultacje, prowadzą analizy. Współpracują także z innymi komórkami – wspólnie z Działem Edukacji inicjują i prowadzą działania edukacyjne, wspólnie z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń oraz Oddziałami Muzeum inicjują wystawy i biorą udział w ich realizacji. Wspierają także Dział Badań nad Warszawą w realizacji programów badawczych i naukowych związanych ze zbiorami.

Kierownik:
Jacek Bochiński
jacek.bochinski@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 30

 

Dział Badań nad Warszawą

Dział Badań nad Warszawą to jednostka, która na pierwszym planie stawia pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o Warszawie. Pracownicy działu zajmują się badaniami naukowymi poświęconymi miastu, inicjują i opracowują wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe na ten temat oraz opracowują bibliografię Warszawy. Udzielają także konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych, i biorą udział w działaniach popularyzujących wiedzę o Warszawie. Dział Badań nad Warszawą współpracuje z innymi komórkami – wspólnie z Działem Edukacji inicjuje i prowadzi działania edukacyjne, wspólnie z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń opracowuje scenariusze wystaw. Pracownicy Działu Badań nad Warszawą zajmują się także gromadzeniem relacji świadków historii.

Kierowniczka:
Aleksandra Sołtan-Lipska
aleksandra.soltan@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 51

 

Dział Archeologiczny

Dział Archeologiczny obok prac terenowych, zajmuje się opracowywaniem i publikacją materiałów z badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych Warszawy (Starego i Nowego Miasta, Zamku Królewskiego). Pracownicy Działu Archeologicznego inicjują także programy badawcze, naukowe, wystawiennicze i edukacyjne w swoim zakresie tematycznym, a także prowadzą kwerendy na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne oraz monitorują stan zachowania zbiorów archeologicznych pozostających pod opieką magazynową.

Kierownik:
Zbigniew Polak
zbigniew.polak@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 530 63 40

 

Biblioteka

Biblioteka specjalistyczna Muzeum Warszawy zajmuje się gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem wydawnictw. Do jej zadań należy także monitorowanie rynku wydawnictw varsavianistycznych i prowadzenie informacji naukowej, bibliotecznej i bibliograficznej.

Ważną rolą Biblioteki jest opieka nad zgromadzonymi w niej zbiorami specjalnymi, tj. starodrukami i rękopisami.

Kierowniczka: 
Katarzyna Žák
biblioteka@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 81

 

Dział Edukacji

Dział Edukacji odpowiada za planowanie, przygotowanie i organizację działań edukacyjnych skierowanych do osób w różnym wieku, a także prowadzenie muzealnego kina i przygotowywanie jego repertuaru. Do zadań Działu Edukacji należy także tworzenie wydawnictw i gier edukacyjnych we współpracy z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Wydawnictw.

Kierownik:
Radosław Adamski
edukacja@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 277 43 78

 

Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń

Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń zajmuje się projektowaniem wykonania i organizacją wystaw i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum. Odpowiada także za montaż i demontaż wydarzeń i wystaw oraz wszelkich środków i urządzeń multimedialnych. Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń współpracuje z innymi działami i stanowiskami w zakresie niezbędnym do organizacji wydarzeń i wystaw, czyli m.in. transportu i konserwacji wystawianych zbiorów czy potrzebnych umów, wniosków, ubezpieczeń oraz udoskonalania ekspozycji.

Dział współpracuje także z innymi muzeami z kraju i zagranicy.

Kierowniczka:
Barbara Domaradzka
barbara.domaradzka@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 61

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Wydawnictw

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Wydawnictw zajmuje się opracowywaniem polityki wydawniczej Muzeum i jej realizacją, zamawianiem i opracowywaniem tekstów i ich oprawy graficznej oraz koordynacją procesu przygotowania i produkcji publikacji. Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds. Wydawnictw należy także koordynacja dystrybucji i tworzenie polityki promocji wydawnictw oraz współpraca z innymi komórkami Muzeum w zakresie działalności wydawniczej.

Małgorzata Mycielska
malgorzata.mycielska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 68

 

Centrum Interpretacji Zabytku

Centrum Interpretacji Zabytku zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem wiedzy na temat Starego Miasta jako miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, w czym współpracuje z innymi komórkami, szczególnie Działem Edukacyjnym i Działem Badań nad Warszawą. CIZ inicjuje także i koordynuje projekty międzynarodowe.

Kierowniczka:
Anna Zasadzińska
anna.zasadzinska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 695 645 095

 

Korczakianum

Korczakianum zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem spuścizny po Januszu Korczaku a także informacji dotyczących innych szczególnie ważnych postaci okresu II wojny światowej. Korczakianum w swoich działaniach współpracuje z innymi jednostkami, szczególnie Działem Edukacyjnym, Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń i Działem Badań nad Warszawą.

Zadaniem Korczakianum jest także gromadzenie relacji świadków historii.

Kustosz:
Marta Ciesielska
korczakianum@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 632 30 27

 

Oddziały

Oddziały Muzeum zajmują się prowadzeniem badań naukowych, inicjowaniem i opracowywaniem wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, a także opracowywaniem scenariuszy wystaw we współpracy z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń. Do zadań Oddziałów należy także m.in. prowadzenie działań edukacyjnych, w czym wspiera je Dział Edukacyjny Muzeum.

W Muzeum Warszawy funkcjonują następujące Oddziały:

  • Muzeum Woli,
  • Muzeum Farmacji,
  • Muzeum Drukarstwa,
  • Muzeum Ordynariatu Polowego,
  • Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry,
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.