fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Obszar Programowy

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROGRAMOWYCH

Jarosław Trybuś
jaroslaw.trybus@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 03

Dział Opracowania Zbiorów

Dział Opracowywania Zbiorów zajmuje się pracą naukową i badawczą związaną ze zbiorami muzeum oraz upublicznianiem jej wyników (również online). Pracownicy i pracownice działu prowadzą kwerendy i konsultacje. Uczestniczą w działaniach edukacyjnych związanych z wystawami oraz wydawnictwami, opracowują scenariusze wystaw, przygotowują wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, biorą udział w ewidencji zbiorów.

Kierownik:
Jacek Bochiński
jacek.bochinski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 30
 

Dział Badań nad Warszawą

Dział Badań nad Warszawą to jednostka, która na pierwszym planie stawia pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o Warszawie. W skład działu wchodzą Pracownia Badań Historycznych Pracownia Badań Archeologicznych, Pracownia Korczakianum oraz Zespół Centrum Interpretacji Zabytków. Pracownicy i pracownice działu zajmują się badaniami naukowymi poświęconymi miastu, inicjują i opracowują wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe na ten temat. Udzielają także konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Organizują konferencje naukowe i seminaria związane z realizowanymi tematami badawczymi oraz biorą udział w opracowywaniu scenariuszy wystaw.

Kierowniczka Działu:
Magdalena Wróblewska
magdalena.wroblewska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 59

  • Pracownia Badań Historycznych

Inicjuje i prowadzi badania naukowe nad Warszawą, opracowuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, udziela konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Inicjuje zadania edukacyjne i bierze udział w ich realizacji, zgłasza propozycje wystaw oraz opracowuje ich scenariusze.

Gromadzi relacje świadków historii oraz popularyzuje wiedzę o Warszawie.

Kierowniczka Pracowni:
Aleksandra Sołtan-Lipska
aleksandra.soltan@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 51

  • Pracownia Badań Archeologicznych

Pracownia Badań Archeologicznych prowadzi badania oraz kwerendy (na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne). Opracowuje naukowo zbiory, inicjuje i realizuje programy badawcze, naukowe, wystawiennicze, wydawnicze i edukacyjne. Monitoruje stan zachowania zbiorów archeologicznych znajdujących się pod opieką magazynową we współpracy z Głównym Konserwatorem Zbiorów.

Kierownik Pracowni:
Zbigniew Polak
zbigniew.polak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 502 244 911

  • Zespół Centrum Interpretacji Zabytku

Centrum Interpretacji Zabytku zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem wiedzy na temat Starego Miasta jako miejsca światowego dziedzictwa UNESCO. Inicjuje i koordynuje projekty międzynarodowe związane z UNESCO oraz bierze udział w realizacji działań edukacyjnych.

Kierowniczka Zespołu:
Anna Zasadzińska
anna.zasadzinska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 95

  • Pracownia Korczakianum

Korczakianum zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem spuścizny po Januszu Korczaku. Prowadzi badania, tworzy opracowania naukowe i popularnonaukowe, udziela konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Bierze udział w realizacji zadań edukacyjnych, opracowuje scenariusze wystaw.

Zadaniem Korczakianum jest także gromadzenie relacji świadków historii.

Kierowniczka Pracowni:
Marta Ciesielska
korczakianum@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 632 30 27

Biblioteka

Biblioteka Muzeum Warszawy zajmuje się gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem wydawnictw. Do jej zadań należy także monitorowanie rynku wydawnictw varsavianistycznych i prowadzenie informacji naukowej, bibliotecznej i bibliograficznej. Prowadzi ogólnodostępną czytelnię oraz magazyn biblioteczny, a także wypożyczalnię międzybiblioteczną. Współpracuje także z innymi bibliotekami.

Ważną rolą Biblioteki jest opieka nad zgromadzonymi w niej zbiorami specjalnymi, tj. starodrukami i rękopisami. Biblioteka prowadzi także działania edukacyjne.

Kierowniczka:
Katarzyna Žák
biblioteka@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 81

Oddziały

Oddziały muzeum zajmują się prowadzeniem badań naukowych, realizują programy edukacyjne i wystawiennicze, inicjują oraz opracowują wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe.

  • Muzeum Warszawskiej Pragi
  • Muzeum Woli
  • Muzeum Drukarstwa
  • Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej
  • Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
  • Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego