fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Obszar Zarządczy

Dyrektorowi Muzeum Warszawy podlegają bezpośrednio:

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

Jarosław Skarżyński
jaroslaw.skarzynski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 782 723 703

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROGRAMOWYCH

Jarosław Trybuś
jaroslaw.trybus@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 03

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KOLEKCJI I ROZWOJU

Anna Duńczyk-Szulc
(+48) 22 27 74305

Główna Księgowa

Kieruje całokształtem spraw finansowych muzeum i ponosi za nie odpowiedzialność.

Krystyna Salamonik-Latos
krystyna.salamonik-latos@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 07

 

Dział Kadr

Dział Kadr realizuje politykę kadrową muzeum. Opracowuje i aktualizuje program rozwoju pracowników i pracownic, współpracuje z komisją socjalną i zakładową organizacją związkową, monitoruje rynek pracy pod kątem potrzeb muzeum.

Do zadań Działu Kadr należy także m.in. prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników i pracownic. Dział Kadr zajmuje się również wszelkimi innymi sprawami personalnymi, takimi jak ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień i prowadzenie akt każdego z pracowników.

Kierowniczka:
Agnieszka Manota
agnieszka.manota@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 11

 

ODDZIAŁY

Muzeum Warszawskiej Pragi
Muzeum Woli

DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU

Realizuje strategię promocyjną i marketingową muzeum. Koordynuje działania uatrakcyjniające zwiedzanie; tworzy, utrzymuje i rozwija społeczność przyjaciół muzeum. Opracowuje roczne plany sprzedaży oferty muzeum, nadzoruje udostępnianie ekspozycji muzealnych na cele komercyjne i niekomercyjne oraz prowadzi badania wizerunkowe muzeum.

  • Zespół Komunikacji

Realizuje strategię komunikacyjną muzeum.

Inicjuje stałą obecność muzeum w mediach oraz monitoruje tę obecność, organizuje konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami mediów oraz opracowuje informacje prasowe. Pozyskuje patronów medialnych dla kluczowych wydarzeń organizowanych w muzeum oraz nawiązuje współpracę międzynarodową muzeum.

Prowadzi kalendarz oferty muzeum, koordynuje politykę informacyjną muzeum (w tym komunikację wewnętrzna i zewnętrzną), redaguje stronę internetową, dba o spójność komunikacji wizualnej (w tym nadzoruje wykorzystywanie elementów systemu identyfikacji wizualnej muzeum).

Przygotowuje projekty graficzne druków, kampanii promocyjnych i reklamowych oraz wydawnictw promocyjnych, poświęconych konkretnym wydarzeniom. Tworzy dokumentację fotograficzną i filmową wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez muzeum.

Koordynatorka:
Julia Borowska
julia.borowska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 94

  • Zespół Marketingu

Prowadzi badania rynku, analizuje potrzeby i preferencje publiczności muzeum. Tworzy i wdraża ofertę muzeum, prowadzi działania marketingowe związane z kalendarzem imprez. Obsługuje system kas oraz sprzedaż biletów do muzeum, prowadzi sklepy muzealne, koordynuje i zarządza sklepem internetowym.

Współpracuje przy organizacji i planowaniu wydarzeń odbywających się w muzeum, koordynuje dystrybucję wydawnictw i produktów wytworzonych przez muzeum oraz pozyskanych spoza muzeum, a przeznaczonych do sprzedaży.

Kierowniczka:
Karolina Młynarz
karolina.mlynarz@muzeumwarszawy.pl
marketing@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 15

DZIAŁ EDUKACJI MUZEALNEJ

Odpowiada za planowanie, przygotowanie i organizację działań edukacyjnych skierowanych do osób w różnym wieku. Organizuje lekcje muzealne oraz programy twórcze. Wdraża kreatywne oraz innowacyjne formy edukacji, oprowadza po ekspozycjach muzealnych, opracowuje wydawnictwa i gry edukacyjne. Dział prowadzi także kino muzealne oraz przygotowuje jego repertuar.

Organizuje i prowadzi konferencje, warsztaty, seminaria i inne działania dotyczące edukacji muzealnej i animacji kultury oraz współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w przygotowaniu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

Kierownik:
Katarzyna Liwak-Rybak
katarzyna.liwak-rybak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 04

DZIAŁ WYDAWNICTW

Opracowuje i realizuje politykę wydawniczą muzeum. Prowadzi projekty wydawnicze, zamawia i przygotowuje teksty. Koordynuje proces przygotowania i produkcji wydawnictw, współtworzy strategię promocyjną w zakresie wydawnictw. Zleca tłumaczenia, redakcje i korekty tekstów oraz opracowania graficzne publikacji.

Koordynatorka:
Anna Wrońska
anna.wronska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 68

ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Inicjuje i koordynuje prace w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych funduszy krajowych.

Monitoruje programy finansujące realizację zadań publicznych, analizuje dane dotyczące dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych.

Kompletuje informacje o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe, informuje komórki organizacyjne muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych. Koordynuje i bierze udział w opracowaniu wniosków i aplikacji dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów inwestycyjnych.

Opracowuje zasady weryfikacji legalności źródeł pozyskiwanych środków zewnętrznych, a także sprawozdania z zakresu prowadzonej działalności na potrzeby organów kontrolnych.

Teresa Krupa
teresa.krupa@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 596 67 08