fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Obszar Zarządczy

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Kieruje sprawami związanymi z administracyjno-techniczną stroną funkcjonowania muzeum.

Jarosław Skarżyński
jaroslaw.skarzynski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 782 723 703

 

Główna Księgowa

Kieruje całokształtem spraw finansowych muzeum i ponosi za nie odpowiedzialność.

Krystyna Salamonik-Latos
krystyna.salamonik-latos@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 07

 

Główny Inwentaryzator Zbiorów

Kieruje całokształtem spraw związanych z inwentaryzacją, katalogowaniem, digitalizacją, przechowywaniem oraz udostępnianiem zbiorów oraz informacji o nich.

Grzegorz Konsalik
grzegorz.konsalik@muzeumwarszawy.pl
(+48) 609 645 699

 

  • Zespół ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów

Inwentaryzuje oraz reinwentaryzuje zbiory, zarządza procesem ich digitalizacji. Pomaga komórkom organizacyjnym przy pozyskiwaniu przez muzeum praw autorskich do posiadanych zbiorów. Ewidencjonuje i archiwizuje wszelkie dokumenty związane z pozyskaniem zbiorów oraz przeprowadza ich kontrolę.

  • Zespół ds. Przechowywania Zbiorów

Odpowiada za organizację i zarządzanie magazynami zbiorów, przyjmuje i wydaje zbiory, nadzoruje ich ruch wewnętrzny. Do zadań Zespołu należy także m.in. bezpośrednia kontrola nad warunkami panującymi w magazynach oraz obsługa kurierska w ruchu wewnętrznym zbiorów.

Kierowniczka:
Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz
zuzanna.sieroszewska-rolewicz@muzeumwarszawy.pl
(+48) 695 645 467

  • Zespół ds. Udostępniania Zbiorów

Prowadzi kwerendy dotyczące zbiorów, udostępnia informacje o zbiorach (w tym ich dokumentację wizualną), prezentuje zbiory w Internecie (w formie e-katalogu). Zespół jest również odpowiedzialny za użyczenia oraz wypożyczenia zbiorów z i do muzeum.

  • Pracownia Digitalizacji Zbiorów

Zajmuje się tworzeniem i postprodukcją cyfrowych wizerunków zbiorów na potrzeby dokumentacji, udostępniania, promocji oraz opracowywania zbiorów. Pracownia określa również wytyczne i ocenę dokumentacji wizualnej zbiorów, która wykonywana jest przez podmioty zewnętrzne.

Koordynator:
Mikołaj Kalina
mikolaj.kalina@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 65

 

Główny Konserwator Zbiorów

Kieruje całokształtem spraw związanych z konserwacją zbiorów i ponosi za nie odpowiedzialność.

Podlegają mu trzy pracownie, których zadaniem jest konserwacja muzealiów znajdujących się w zbiorach muzeum oraz prowadzenie badań i dokumentacji konserwatorskich. Pracownie zajmują się także m.in. przygotowaniem konserwatorskim obiektów do ekspozycji i transportu oraz nadzorem konserwatorskim nad przemieszczaniem obiektów.

Biorą również udział w sesjach konserwatorskich oraz rozwijają kontakty z innymi placówkami konserwatorskimi oraz szkolą pracowników i pracownice pozostałych komórek organizacyjnych muzeum w zakresie profilaktyki konserwatorskiej bezpieczeństwa zbiorów.

Robert Kołodziejski
robert.kolodziejski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 502 244 728
 

  • Pracownia Konserwacji Malarstwa i Metalu

Pracownia Konserwacji Malarstwa realizuje prace w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego i metalu.

Koordynatorka:
Beata Galperyn-Kołodziejska
beata.galperyn-kolodziejska@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 75

  • Pracownia Konserwacji Mebli

Pracownia Konserwacji Mebli realizuje prace w zakresie konserwacji mebli zabytkowych.

Koordynator:
Edward Pawlikowski
edward.pawlikowski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 530 63 42

  • Pracownia Konserwacji Papieru

Pracownia Konserwacji Papieru realizuje prace w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym i skórze.

Koordynator:
Igor Nowak
igor.nowak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 518 34 14 / (+48) 22 518 34 15

 

Dział Kadr

Dział Kadr realizuje politykę kadrową muzeum. Opracowuje i aktualizuje program rozwoju pracowników i pracownic, współpracuje z komisją socjalną i zakładową organizacją związkową, monitoruje rynek pracy pod kątem potrzeb muzeum.

Do zadań Działu Kadr należy także m.in. prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników i pracownic. Dział Kadr zajmuje się również wszelkimi innymi sprawami personalnymi, takimi jak ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień i prowadzenie akt każdego z pracowników.

Kierowniczka:
Agnieszka Manota
agnieszka.manota@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 11

 

Zespół ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów

Monitoruje rynek antykwaryczny oraz poszukuje obiektów dostępnych w różnych formach sprzedaży w celu wzbogacania zbiorów muzeum. Wycenia zbiory, przyjmuje propozycje darów i zakupów. Sporządza dokumenty związane z trwałym pozyskaniem dóbr kultury do zbiorów muzeum oraz przekazuje nowe nabytki oraz dokumenty z nimi związane do Działu Inwentaryzacji.

Koordynator:
dr Tomasz Pruszak
tomasz.pruszak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 656 60 79 / (+48) 601 830 960