Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Organizacja kwerend

1. Kwerendy przeprowadzane w Muzeum Warszawy przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy są bezpłatne. Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum Warszawy.

2. W szczególnych przypadkach Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.

3. W celu przeprowadzenia kwerendy należy wypełnić formularz (pobierz formularz) i przesłać na e-mail kancelaria@muzeumwarszawy.pl. W przypadku kwerendy przeprowadzanej do wystawy należy wziąć pod uwagę terminy związane z realizacją wypożyczenia eksponatów – Regulamin Udostępniania Zbiorów – wypożyczenia zbiorów.

4. Pracownik Działu Udostępniania zbiorów najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu oraz szczegółów kwerendy.

5. Kwerendy dot. zbiorów przeprowadzane są w oparciu o:

  • komputerową bazę zbiorów
  • dokumentację naukową dot. zbiorów, przechowywaną w działach merytorycznych
  • zbiory znajdujące się w magazynach (uwaga: fizyczne udostępnianie zbiorów podczas kwerend odbywa się pod opieką wyznaczonego pracownika merytorycznego)
  • konsultacje merytoryczne pracowników Działu Opracowania Zbiorów