fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Organizacja kwerend

REGULAMIN KWEREND

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Muzeum Warszawy sukcesywnie udostępnia swoje zbiory on-line. Przed złożeniem wniosku dotyczącego kwerendy, prosimy o sprawdzenie dostępności interesujących Państwa zbiorów na stronie internetowej kolekcje.muzeumwarszawy.pl.
 2. Informacje dotyczące zbiorów niedostępnych on-line –udzielane są bezpłatnie w oparciu o posiadaną dokumentację zbiorów.
 3. W celu przeprowadzenia kwerendy należy wypełnić formularz (pobierz formularz) i przesłać na adres e-mailowy: kancelaria@muzeumwarszawy.pl lub drogą pocztową na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa
 4. Pracownik muzeum skontaktuje się z Państwem w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia w celu ustalenia terminu oraz szczegółów kwerendy. W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi w podanym terminie. zastosowanie mają procedury określone Ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z dn. 25 lutego 2016 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 352) – art. 22.
 5. Kwerendy realizowane są według kolejności zgłoszeń, jednakże z uwzględnieniem pierwszeństwa dla pracowników instytucji muzealnych przygotowujących wystawy lub opracowujących zbiory publiczne oraz pracowników instytucji o charakterze naukowo-badawczym.
 6. W szczególnych przypadkach – ze względów organizacyjnych lub w sytuacji, gdy wytworzenie informacji o postulowanej treści i formie wymaga znaczących nakładów pracy i czasu – Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW ORAZ INFORMACJI O ZBIORACH

 1. Kwerendy realizowane są w następujących formach:
  a)konsultacji z opiekunem naukowym kolekcji;
  b) przygotowania informacji o zbiorach przez pracownika muzeum;
  c)udostępnienia komputerowej bazy zbiorów w siedzibie muzeum;
  d)fizycznego udostępnienia zbiorów w siedzibie muzeum.
 2. Zakres informacji udostępnianych w ramach cyfrowych baz zbiorów ograniczony jest jedynie Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz względami związanymi z bezpieczeństwem zbiorów.
 3. Muzeum Warszawy mając na względzie elementarne zasady dot. zachowania dziedzictwa kulturowego udostępnia zbiory przechowywane w magazynach jedynie w określonych celach, służących dobru ogólnemu:
  a) pracownikom instytucji muzealnych przygotowującym wystawy lub opracowującym zbiory publiczne;
  b) pracownikom innych instytucji kultury przygotowującym projekty wystawiennicze;
  c) pracownikom instytucji o charakterze badawczo-naukowym, przygotowującym publikacje lub prowadzącym projekty badawcze;
  d) studentom i doktorantom uczelni wyższych przygotowujących prace semestralne, licencjackie, magisterskie i doktorskie;
  e)darczyńcom muzeum;
  f) innym osobom lub podmiotom (wyłącznie za zgodą Dyrektora Muzeum).
 4. Muzeum fizycznie nie udostępnia następujących zbiorów:
  a) szczególnie chronionych, których przemieszczanie mogłoby negatywnie wpłynąć na ich stan zachowania (według wykazu sporządzonego przez Głównego Konserwatora Zbiorów);
  b) będących w trakcie skontrum.
 5. Udostępnianie zbiorów przechowywanych w magazynach odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach w obecności inwentaryzatora-magazyniera oraz konserwatora (w wymagających tego przypadkach).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: udostepnianie@muzeumwarszawy.pl