fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Regulamin udostępniania dokumentacji wizualnej zbiorów

 1. Muzeum Warszawy udostępnia dokumentację wizualną zbiorów nieodpłatnie.
 2. Muzeum Warszawy udostępnia dokumentację wizualną jedynie tych zbiorów, które:
  a) znajdują się w domenie publicznej;
  b) nie stanowią utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 880);
  c) do których muzeum posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję (Muzeum Warszawy udziela jedynie licencji czasowych niewyłącznych).
 3. Muzeum Warszawy udostępnia dokumentację wizualną zbiorów w formie cyfrowej w formatach: JPG lub TIFF. Wszystkie udostępniane wizerunki zbiorów spełniają wymogi określone przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 4. Udostępnienie dokumentacji wizualnej zbiorów odbywa się na podstawie wniosku (pobierz formularz) przesłanego drogą e-mailową na adres: kancelaria@muzeumwarszawy.pl lub drogą pocztową na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa
 5. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
  a) pełne dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę jednostki
  organizacyjnej, adres, telefon, e-mail;
  b) cel udostępnienia;
  c) dane identyfikujące zbiory (numer inwentarzowy, autor, tytuł/nazwa).
 6. Wnioski rozpatrywane są w kolejności daty wpływu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków odbywa się zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 352).
 7. Termin realizacji zamówienia, w przypadku którego istnieje konieczność wykonania nowej dokumentacji wizualnej – ustalany jest indywidualnie w zależności od: liczby zamówionych cyfrowych odwzorowań, dostępności zbiorów, liczby aktualnych zamówień oraz bieżących zadań Pracowni Digitalizacji Zbiorów.
 8. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia dokumentacji wizualnej zbiorów, jeżeli realizacja zamówienia spowodowałaby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, na zasadach określonych w przepisach ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz.U. 2016 r. poz. 23).
 9. Wnioskodawca wykorzystując dokumentację wizualną zbiorów Muzeum Warszawy, zobowiązany jest do poszanowania niewygasających autorskich praw osobistych określonych w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: udostepnianie@muzeumwarszawy.pl

Fotografia. Pracownik digitalizacji pracuje przy komputerze.
Fotografia. Aparat fotograficzny używany podczas digitalizacji obiektu.
Fotografia pomieszczenia. przyciemniony pokój. Na środku biurka, monitory i sprzęt do digitalizacji. Na dwóch przeciwległych ścianach pokoju jasne ekrany.