Wolontariat przy projektach dla osób z Ukrainy

Muzeum Warszawy prowadzi kilka programów dla osób z Ukrainy. Nieocenioną pomoc niosą nam wolontariuszki i wolontariusze, którzy asystują przy prowadzeniu zajęć, wspierają językowo, animują zabawy z dziećmi, odpowiadają na pytania o Warszawie, pomagają w nauce języka polskiego. Obecnie chcemy powiększyć grupę osób, które będą pomagać nam przy programach dla osób z Ukrainy: kawiarence językowej dla osób dorosłych, warsztatach dla rodzin, warsztatach dla dzieci.