Wynajęcie na 1 godzinę zegarową – 400 zł

Wynajęcie na 2 godziny zegarowe – 700 zł

Wynajęcie na 3 godziny zegarowe – 1000 zł

Wynajęcie na 4 godziny zegarowe – 1300 zł

Wynajęcie na 5 godzin zegarowych – 1600 zł

Wynajęcie na 6 godzin zegarowych – 1900 zł

Wynajęcie na 7 godzin zegarowych – 2200 zł

Wynajęcie na 8 godzin zegarowych – 2500 zł